Zoeken
Header Gewasbeschermingsmonitor

ForFarmers - Plant

ForFarmers Plant verkoopt gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en zaaizaden. Naast deze producten is ForFarmers Plant uw partner voor kennis en advies in akkerbouw en ruwvoerteelt. Geinteresseerd? Neem nu vrijblijvend contact met ons op of stel een vraag aan één van onze specialisten via ons contactformulier.

25-04-2016 | Groeiregulatie en ziektebestrijding in granen
De wintertarwe ontwikkelt zich redelijk. De ziektedruk van Septoria, gele roest en meeldauw is nog laag. De gewassen zijn in het algemeen erg gezond. Laat u niet verrassen door deze schimmelziekten. Septoria breidt zich vooral uit onder natte...

Lees meer
25-04-2016 | Onkruidbestrijding na- opkomst in aardappelen
1
Kans op Sencor symptomen
Een na- opkomst onkruidbestrijding in uw aardappelgewas is niet altijd van toepassing. Met het buiige weer van dit voorjaar kan het zo zijn dat een voor- of bij opkomst bestrijding niet gelukt is. Ook als dit wel gelukt is maar niet afdoende...

Lees meer
18-04-2016 | Adviesschema inkuilmiddelen
1
Welk inkuilmiddel kan ik het beste gebruiken? Bedenk goed wat u wilt bereiken. Wilt u de conservering verbeteren, conserveringsverliezen beperken en de voederwaarde verbeteren? Of wilt u het risico op broei zoveel mogelijk beperken?...

Lees meer
18-04-2016 | Wat is het rendement van een inkuilmiddel?
Welk inkuilmiddel kan ik het beste gebruiken? Bedenk goed wat u wilt bereiken. Wilt u de conservering verbeteren en minder conserveringsverliezen? Of wilt u het risico op broei zoveel mogelijk beperken? Wat levert de inzet...

Lees meer
18-04-2016 | Tips om broei te voorkomen
Binnenkort is het weer tijd om het gras in te kuilen. Het slagen van de kuil hangt van vele factoren af. Het is belangrijk dat aan alle aandachtspunten wordt voldaan. We zetten een aantal aandachtspunten op rij: Voorkom zand en...

Lees meer
18-04-2016 | Kans op broei toegenomen
Broei is in tegenstelling tot vijftien jaar geleden een actueel thema voor ruwvoerwinning. Daar zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen. In de eerste plaats de bemesting, onder invloed van de mestwetgeving zijn we krapper gaan bemesten....

Lees meer
06-04-2016 | Onkruidbestrijding in aardappelen voor opkomst
Voor een maximale opbrengst is een goede onkruidbestrijding van belang. Een goede basis hiervoor is een bespuiting voor opkomst met een bodemherbicide. Hiervoor zijn een aantal middelen beschikbaar. Een combinatie van 2 of 3 middelen geeft...

Lees meer
06-04-2016 | Onkruidbestrijding voor opkomst in suikerbieten
1
Bij een te verwachten zware onkruiddruk op kleipercelen en/of op percelen waar kamille wordt verwacht, is vóór opkomst van de suikerbieten het gebruik van 2 kg Pyramin of 2 ltr Goltix SC per ha aan te raden. Na opkomst...

Lees meer
18-03-2016 | Aaltjesbestrijding in aardappelen
Aaltjes of nematoden komen algemeen voor in de bodem. De toepassing van granulaten ter bestrijding van aaltjes moet per perceel beoordeeld worden. Door deze toepassing worden aaltjes tijdelijk verlamd, waardoor de populatiegroei...

Lees meer
18-03-2016 | Rhizoctoniabestrijding in aardappelen
1
Een besmetting met Rhizoctonia solani op de knol heeft een negatief effect op zowel de opbrengst als op de kwaliteit van aardappelen. Bij pootgoedteelt kan het ook leiden tot besmetting van de nateelt. Voer ter voorkoming van genoemde schade...

Lees meer