Zoeken
For the Future of Farming
Header Gewasbeschermingsmonitor

ForFarmers - Plant

ForFarmers Plant verkoopt gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en zaaizaden. Naast deze producten is ForFarmers Plant uw partner voor kennis en advies in akkerbouw en ruwvoerteelt. Geinteresseerd? Neem nu vrijblijvend contact met ons op of stel een vraag aan één van onze specialisten via ons contactformulier.

15-12-2016 | KringloopWijzer: handig om te doen voor 1 januari 2017
Elke melkveehouder is vanuit de leveringsvoorwaarden van de zuivel verplicht om mee te doen aan de Kringloopwijzer. Zo krijgt u zicht op uw mineralenkringloop en ziet u waar u bij kunt sturen. Goed voor een efficiëntere mineralenbenutting...

Lees meer
14-12-2016 | Melkveehouders moeten KringloopWijzer voor 15 mei 2017 indienen
De melkveesector wil aantoonbaar verduurzamen. Daarom stelt de zuivelsector het indienen van de KringloopWijzer voor alle melkveehouders verplicht. Dat stelt de NZO (Nederlandse Zuivelorganisatie), LTO Nederland, Nevedi (de Nederlandse Diervoederindustrie),...

Lees meer
07-12-2016 | SiloSolve®FC: beter inkuilen is pure winst
Meer melk produceren uit eigen ruwvoer is gunstig voor de kostprijs van elke melkveehouder. Meer en beter ruwvoer van eigen land halen wordt daarom steeds belangrijker. Minimaliseren van de conserverings- en broeiverliezen dus ook! Bij elke...

Lees meer
19-10-2016 | ForFarmers start Nederlandse voerproef met Shredlage-mais
ForFarmers is half oktober gestart met een voerproef met Shredlage-gehakselde mais. Dit gebeurt in samenwerking met de Dairy Academy in Oenkerk en Kamps de Wild, distributeur van landbouwmachines. Het is de eerste professionele voerproef met...

Lees meer
27-09-2016 | Het nieuwe vanggewas Topcover, geen 'moetje' maar must!
1
Het groeiseizoen voor een vanggewas na de maisoogst is erg kort. Elke dag die na de maisoogst wordt gewacht met het inzaaien van een vanggewas, kost tientallen kilo’s effectieve organische stof per hectare. Het vanggewas moet daarom zo...

Lees meer
25-09-2016 | Het bewaarseizoen gaat weer van start
1
Na pootaardappelen zijn nu ook de eerste consumptie-, en zetmeelaardappel doodgespoten om met een aantal weken de bewaring in te gaan. Door het recente hete weer is de kans groot dat de kiemrust verstoord is en dat de aardappelen kiemlustiger...

Lees meer
25-09-2016 | Gerstevergelingsvirus in wintergranen
De afgelopen jaren hebben we in het najaar en het voorjaar een sterke toename gezien van de aantasting met gerstevergelingsvirus.Het is een persistent virus dat al in het najaar kan worden overgebracht door bladluizen. Afgelopen teeltseizoen...

Lees meer
25-09-2016 | Bestrijding van slakken in net ingezaaide gewassen
1
Slakkenschade in net ingezaaide gewassen
De laatste jaren zien we in het najaar in net ingezaaide gewassen als granen, koolzaad, graszaad en grasland regelmatig slakkenschade. Slakken kunnen meteen na de kieming van het zaad al zorgen voor een sterke uitdunning van het gewas. Slakken...

Lees meer
25-09-2016 | Onkruidbestrijding in wintergranen
Onkruidbestrijding in wintergranen Een onkruidbestrijding in wintergranen in het najaar is vooral zinvol op percelen waar de grassen windhalm, straatgras of duist worden verwacht en/of op onkruidrijke percelen. Met een najaarstoepassing van...

Lees meer
21-09-2016 | Glyfosaten met tallowamine
De afgelopen tijd is er veel discussie geweest rondom de toelating van verschillende soorten glyfosaten. De overheid heeft een uitspraak gedaan over alle gewasbeschermingsmiddelen die glyfosaat in combinatie met de hulpstof tallowamine bevatten....

Lees meer