Zoeken
Header Gewasbeschermingsmonitor

ForFarmers - Plant

ForFarmers Plant verkoopt gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en zaaizaden. Naast deze producten is ForFarmers Plant uw partner voor kennis en advies in akkerbouw en ruwvoerteelt. Geinteresseerd? Neem nu vrijblijvend contact met ons op of stel een vraag aan één van onze specialisten via ons contactformulier.

25-07-2016 | Keuzeschema Topgrass weidemengsels
1
Jaarlijks worden de weidemengsels afgestemd op de nieuwste inzichten op het gebied van graslandmanagement. Via onderstaand schema kunt u de juiste keuze maken voor het best passende grasmengsel. Klik tevens hier voor de folder Topgrass 2016 ...

Lees meer
25-07-2016 | Hoe herken je goede grassen in de grasmat?
1
Neem een handvol gras en kijk naar de voetjes. Rode voetjes duiden meestal op goede grassen bv. Engels raai, Rietzwenk en Italiaans raaigras. Witte voetjes duiden vaak op slechte grassen bv. Straatgras en Ruwbeemd. Uitgezonderd Timothee.

Lees meer
25-07-2016 | Vernieuwen of doorzaaien van grasland
1
De drogestofopbrengsten op grasland varieren tussende 8,5 en 13,5 ton drogestof per hectare. Het verschil tussen een slechte en goede grasmat kan al gauw 100 VEM per kgds bedragen. Door vernieuwen of doorzaaien van grasland kan de kwaliteit...

Lees meer
21-07-2016 | Groenbemesters 2016
1
Groenbemester 2016
Heeft u uw keuze voor een groenbemester al gemaakt? De bodem verdient de laatste jaren extra aandacht om problemen met aaltjes en een ontregelde organische stofbalans te beperken! Klik hier voor de folder groenbemesters 2016

Lees meer
11-07-2016 | Onkruidbestrijding granen
Onkruidbestrijding vóór oogst In granen kunnen onkruiden, zoals aardappelopslag of wortel- en zaadonkruiden, problemen geven bij de oogst. Tot zeven dagen vóór de oogst is het goed mogelijk genoemde onkruiden te...

Lees meer
11-07-2016 | Actualiteiten gewasbescherming aardappelen
Alternaria Blijf alert op een aantasting van Alternaria in aardappelen. Alternaria Solani is een bladziekte die het gewas actief en zeer snel kan infecteren. Alternaria alternata is altijd een secudaire ziekte oftewel het heeft een beschadiging...

Lees meer
11-07-2016 | Schimmelziekten in suikerbieten
Afgelopen weken is door het IRS in meerdere percelen suikerbieten een aantasting met de schimmelziekte Stemphylium geconstateerd. Controleer uw percelen regelmatig. Voer bij het zien van de eerste vlekjes van Stemphylium, Cercospora of Ramularia...

Lees meer
08-07-2016 | Juiste moment voor bestrijding bladvlekkenziekte in maïs
Door de plaatselijke vele neerslag zijn de verschillen in de gewasstand van mais dit jaar enorm groot. Vroeg gezaaide mais op zandgrond staat al bijna in de pluim. Terwijl op percelen waar een grote hoeveelheid neerslag is gevallen, er...

Lees meer
27-06-2016 | Shredlage hakseltechniek gepresenteerd op Melkers van Morgen 2016
Op het ruwvoerplatform Melkers van Morgen werd  afgelopen dinsdag naast de vele interessante demo's over ruwvoerteelt en ruwvoerwinning ook de nieuwe 'shredlage' hakseltechniek gepresenteerd. Shredlage is een nieuwe methode...

Lees meer
24-06-2016 | Ladies Day 24 juni afgelast
Tot onze spijt moeten we mededelen dat de ForFarmers Ladies Day voor vandaag is afgelast. We hebben dit besluit moeten nemen vanwege noodweer afgelopen nacht in Aalten. Het terrein van de Farm&Country Fair, waar de Ladies Day zou plaatsvinden...

Lees meer