Zoeken
For the Future of Farming
Header Gewasbeschermingsmonitor

ForFarmers - Plant

ForFarmers Plant verkoopt gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en zaaizaden. Naast deze producten is ForFarmers Plant uw partner voor kennis en advies in akkerbouw en ruwvoerteelt. Geinteresseerd? Neem nu vrijblijvend contact met ons op of stel een vraag aan één van onze specialisten via ons contactformulier.

19-03-2017 | Innovatiefonds beloont zeven innovaties
Via het Innovatiefonds stimuleert ForFarmers agrarische ondernemers om hun ideeën uit te voeren en hun kennis te delen, door de ideeën in te dienen bij het Innovatiefonds. Half maart jl. is de onafhankelijke jury bij elkaar geweest...

Lees meer
16-03-2017 | Zaai vanggewas direct na de maisoogst
1
Vanggewas direct na de maisoogst zaaien maakt een groot verschil. Dit blijkt op het demoveld van ForFarmers in Laren. De foto hieronder toont het demoveld, ingezaaid met Topcover, Italiaans raaigras en winterrogge. Het...

Lees meer
15-03-2017 | Vernietig vanggewas op tijd
1
Een vanggewas is een najaarsgewas dat de mineralen moet vastleggen in het najaar, niet in het voorjaar. In het voorjaar gaat het ten koste van de beschikbaarheid van voedingstoffen voor de mais. Daarom luidt het advies: "Op tijd...

Lees meer
14-03-2017 | Vernieuwen of doorzaaien van grasland
1
De drogestofopbrengsten op grasland schommelen tussen de 8,5 en 13,5 ton droge stof per hectare. Het verschil tussen een slechte en goede grasmat kan al gauw 100 VEM per kg ds bedragen. Door vernieuwen of doorzaaien van grasland kan...

Lees meer
14-03-2017 | Keuzeschema Topgrass weidemengsels
1
Jaarlijks worden de weidemengsels afgestemd op de nieuwste inzichten op het gebied van graslandmanagement. Via onderstaand schema kunt u bepalen wat voor u het best passende grasmengsel is. Download hier de folder Topgrass 2016 - 2017 ...

Lees meer
14-03-2017 | Hoe herken je goede grassen?
1
Ruwbeemd (links) en Engels raaigras
Werken aan beter grasland begint met het beoordelen van de kwaliteit van de percelen. Op het eerste gezicht is niet te zien of de grasmat goed of slecht is: goed gras is groen, slecht gras ook. “Voor een goede beoordeling zul je regelmatig...

Lees meer
14-03-2017 | Forse meeropbrengst met een goede grasmat
Wat win je als veehouder door de kwaliteit van het grasland te verbeteren? Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden is dat gemakkelijk te berekenen. In Gelderland nemen bijvoorbeeld ruim 250 bedrijven deel aan Vruchtbare Kringloop...

Lees meer
23-02-2017 | Maiszaad ontsmettingen
Zaaizaadontsmettingen: Er zijn verschillende soorten zaaizaadontsmettingen beschikbaar voor de Nederlands markt. Standaard ontsmetting: Om de kiemplant te beschermen tegen kiem- en bodemschimmels wordt het zaaizaad altijd ontsmet. Al het...

Lees meer
05-02-2017 | Bemonster nu uw drijfmest!
1
Gemiddelden + standaardafwijking vrijwillige mestmonstername seizoen 2016
De samenstelling van mest varieert enorm per bedrijf. Oorzaken hiervoor zijn de verschillen in rantsoen, de hoeveelheid spoelwater en de samenstelling van de veestapel. De gemiddelde samenstelling van mest is een onbetrouwbare richtlijn voor de...

Lees meer
15-12-2016 | KringloopWijzer: handig om te doen voor 1 januari 2017
Elke melkveehouder is vanuit de leveringsvoorwaarden van de zuivel verplicht om mee te doen aan de Kringloopwijzer. Zo krijgt u zicht op uw mineralenkringloop en ziet u waar u bij kunt sturen. Goed voor een efficiëntere mineralenbenutting...

Lees meer