Zoeken
For the Future of Farming
Header Gewasbeschermingsmonitor

11-07-2016

Actualiteiten gewasbescherming aardappelen

Alternaria
Blijf alert op een aantasting van Alternaria in aardappelen. Alternaria Solani is een bladziekte die het gewas actief en zeer snel kan infecteren. Alternaria alternata is altijd een secudaire ziekte oftewel het heeft een beschadiging / invalspoort nodig.
Er zijn rasverschillen voor de gevoeligheid van Alternaria. Percelen waar in het verleden meerdere keren aardappelen zijn geteeld hebben meer risico omdat de Alternariaschimmel een aantal jaren in de bodem kan overleven.

Advies
Een tweewekelijks afwisselschema met onderstaande middelen:

 • 0,5 ltr Narita (etiket: maximaal 4 toepassingen, minimaal interval 10 dagen, niet in grondwaterbeschermingsgebieden).
 • 0,2 kg Signum per ha (etiket: maximaal 4 toepassingen, minimaal interval 14 dagen)

Aandachtspunten

 • Narita heeft naast een preventieve ook een licht curatieve werking. Vanwege de curatieve werking dit middel niet vaker dan 2x achter elkaar  toepassen (resistentiemanagement).
 • Schema’s met mancozeb hebben een nevenwerking op Alternaria. Het kan een bespuiting met Narita  of Signum niet vervangen, maar voegt wezenlijk wat toe in het schema tegen Alternaria..

Loofvernietiging in pootaardappelen
De loofvernietiging kan op verschillende manieren plaatsvinden. Bodem- en weersomstandigheden zijn bepalend voor de keuze.

Spotlight Plus kan volvelds of in een rijenbehandeling worden toegepast. Spotlight Plus geeft een goede stengeldoding, zorg dan ook dat je deze goed kunt raken.

Volveldstoepassing: Gewas open spuiten met 2 à 3 ltr Reglone of Tuber Mission (=diquat)  Eventueel2 ltr olie per ha toevoegen. Bij zware gewassen is het soms nodig dit te herhalen. 3 à 4 dagen later gevolgd door 1 ltr Spotlight Plus per ha.

Geklapt gewas: volvelds 1 ltr Spotlight Plus per ha. Bij klappen en spuiten in één werkgang 0,5 ltr Spotlight Plus per ha. Wees bij deze toepassing kritisch op de strook die werkelijk behandeld wordt. Let op dat de gewasresten niet op de stengels liggen en hierdoor door de opname van middel door de stengel  onmogelijk maakt.

Bij hergroei  de combinatie1 ltr Spotlight Plus + 1 ltr Reglone of Tuber Mission per ha. Alternatief voor Spotlight is Quickdown, De dosering is 0,8 ltr per ha, altijd in combinatie met 2 ltr olie.

Aandachtspunten Reglone en Tuber Mission:

 • Zijn niet sterk op hergroei.
 • Doseringen pootaardappelen:
  • volvelds: maximaal 5 ltr per ha per seizoen
  • geklapt gewas: maximaal 2,5 ltr per ha volvelds of als rijenbehandeling
 • Maximaal twee toepassingen.

Aandachtspunten Spoltight Plus:

 • Maximaal 1x 1 ltr per ha.
 • Heeft licht nodig: minimaal 3 uur vóór zonsondergang toepassen (niet na 18.00 uur ’s avonds inzetten)
 • Spuiten op een dauwnat gewas verbetert het resultaat
 • Stengels moeten worden geraakt
 • Niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden.

Aandachtspunten Quickdown:

 • Op geklapt gewas rijenbehandeling maximaal 2x 0,4 ltr per ha
 • Volvelds maximaal 2x 0,8 ltr per ha
 • Altijd in combinatie met 2 ltr olie
 • Minimaal 3 uur vóór zonsondergang toepassen.

Finale SL 14

 • Finale SL 14 uitsluitend als rijenbehandeling, incl. afschermkap, toepassen op geklapte gewassen
 • Maximaal 1x 1,25 ltr per ha.

Bewaarziekten pootaardappelen
Een aantasting met bewaarziekten in pootaardappelen kan worden voorkomen door toepassing van imazalil. Deze werkzame stof  zit onder andere in de producten Diabolo en  Magnate. Het effect van de behandeling wordt vooral bepaald door de manier van toedienen. De knollen moeten rondom regelmatig bedekt zijn met middel. De aardappelen mogen niet erg behangen zijn met grond.

Advies:
Magnate 150 ml per ton

Sinds dit voorjaar mag er geen imazalil meer toegepast worden op aardappelen die voor diervoeding of menselijke  consumptie gebruikt worden. Goede alternatieve middelen om direct bij de oogst toe te passen zijn op dit moment niet toegelaten.

Kiemremming consumptie en zetmeelaardappelen
De laatste jaren zien we een toename van het gebruik van o.a. Crown MH als kiemremmer in consumptie en zetmeelaardappelen die bewaard moeten worden. Indien aan de voorwaarden word voldaan is het een goede maatregel voor  o.a. kwaliteitsbehoud.

Advies:

 • 11 ltr Crownl MH per ha: 3-5 weken voor loofdoding op een vitaal gewas. Knolgrootte: 80% > 30 à 35 mm. Spuit op een droog gewas. Regen of beregening binnen 24 uur na toepassing, kan de werking verminderen.
 • Kwaliteit: geen schilbrand, minder inwendige kiem, minder kieming, minder gewichtsverlies
 • Aardappelopslag: gemiddeld 75% minder aardappelopslag.Na de bespuiting dient de sapstroom gedurende minimaal 3 weken op gang te blijven voor een goede opname in de knol.