Zoeken
For the Future of Farming
Header Gewasbeschermingsmonitor

19-10-2015

Bestrijding van slakken in net ingezaaide gewassen

Afbeelding: Slakkenschade in gerst
Slakkenschade in net ingezaaide gewassen

De laatste jaren zien we in het najaar regelmatig slakkenschade in net ingezaaide gewassen als granen, koolzaad, graszaad en grasland. Slakken kunnen meteen na de kieming van het zaad al zorgen voor een sterke uitdunning van het gewas. Ze vreten ondergronds aan het jonge kiemplantje en bovengronds aan het blad. Na opkomst is slakkenschade te herkennen aan een rafelig blad van het gewas. De problemen komen het meeste voor op kleigronden en na de teelt van gewassen die veel organisch materiaal in de bovengrond achterlaten na een minimale grondbewerking. Een fijner zaaibed geeft minder problemen met slakken dan een grover zaaibed.

's Morgens vroeg is de aanwezigheid van slakken te herkennen aan slijmsporen over de grond. De slakken verschuilen zich overdag onder andere in de bovenlaag van de grond, vooral onder de grovere gronddelen. Ze leggen hun eieren, kleine doorzichtige bolletjes, in hoopjes bij elkaar in de grond of onder bladeren of plantresten. Wilt u zeker weten of er slakken in het perceel zijn, leg dan natte jute zakken op het land en kijk een dag later eronder.

Slakkenbestrijding
Strooi slakkenkorrels, in de vorm van 7 kg Derrex per ha, vanaf het moment dat het zaad begint te kiemen. Toepassing na opkomst van het gewas is ook mogelijk. Derrex mag in alle gewassen op alle grondsoorten worden toegepast. Dosering maximaal 7 kg per ha per toepassing. Er zijn geen beperkingen voor het aantal herhalingen