Zoeken
For the Future of Farming
Header Gewasbeschermingsmonitor

25-09-2016

Bestrijding van slakken in net ingezaaide gewassen

De laatste jaren zien we in het najaar in net ingezaaide gewassen als granen, koolzaad, graszaad en grasland regelmatig slakkenschade. Slakken kunnen meteen na de kieming van het zaad al zorgen voor een sterke uitdunning van het gewas. Slakken leggen hun eieren in hoopjes bij elkaar in de grond of onder bladeren of plantresten. Het zijn kleine doorzichtige bolletjes. De slakken verschuilen zich overdag onder andere in de bovenlaag van de grond, vooral onder de grovere gronddelen. De problemen komen het meeste voor op kleigronden en na de teelt van gewassen die veel organisch materiaal in de bovengrond achterlaten na een minimale grondbewerking. Een fijner zaaibed geeft minder problemen met slakken dan een grover zaaibed. Slakken vreten ondergronds aan het jonge kiemplantje en bovengronds aan het blad. Na opkomst is slakkenschade te herkennen aan een rafelig blad van het gewas. ’s Morgens vroeg is de aanwezigheid van slakken te herkennen aan slijmsporen over de grond. Natte jute zakken op het land leggen en een dag later er onder kijken is ook een effectieve controle mogelijkheid.

Toepassing
Slakkenkorrels, in de vorm van 7 kg Derrex per ha, strooien vanaf het moment dat het zaad begint te kiemen geeft een goede bestrijding. Toepassing na opkomst van het gewas is ook mogelijk. Derrex mag in alle gewassen op alle grondsoorten worden toegepast. Dosering maximaal 7 kg per ha per toepassing. Er zijn geen beperkingen voor het aantal herhalingen.

Afbeelding: Slakkenschade in gerst
Slakkenschade in net ingezaaide gewassen