Zoeken
For the Future of Farming
Header Gewasbeschermingsmonitor

25-09-2016

Gerstevergelingsvirus in wintergranen

De afgelopen jaren hebben we in het najaar en het voorjaar een sterke toename gezien van de aantasting met gerstevergelingsvirus.Het is een persistent virus dat al in het najaar kan worden overgebracht door bladluizen. Afgelopen teeltseizoen was er zeer veel aantasting met het gerstevergelingsvirus. De aantasting was vaak in haarden in het gewas zichtbaar. Vroeg gezaaide wintergerst of wintertarwe kunnen in een relatief warme herfst gemakkelijk worden besmet. Ook opslagplanten kunnen een gemakkelijke infectiebron vormen. In de herfst blijft de besmetting beperkt tot de geïnfecteerde planten. In het gewas is dan nog weinig te zien. In een zachte winter overwinteren de bladluizen in het gewas. In het vroege voorjaar kunnen bladluizen vanuit de geïnfecteerde planten de gezonde planten besmetten.

Maatregelen om aantasting te voorkomen:

  • Niet te vroeg zaaien
  • In het najaar bij aanwezigheid van bladluizen een bestrijding uitvoeren met bijvoorbeeld een pyrethroïde
  • Doding van de bladluizen door een goede vorstperiode.