Zoeken
For the Future of Farming
Header Gewasbeschermingsmonitor

08-07-2016

Juiste moment voor bestrijding bladvlekkenziekte in maïs

Door de plaatselijke vele neerslag zijn de verschillen in de gewasstand van mais dit jaar enorm groot. Vroeg gezaaide mais op zandgrond staat al bijna in de pluim. Terwijl op percelen waar een grote hoeveelheid neerslag is gevallen, er maar slecht bij staan. Door de lange natte periode is er sprake van een hoge schimmeldruk. Tevens zijn er veel voedingsstoffen uitgespoeld en is de bodem dichtgeslagen. Hierdoor is de mais onderhevig aan stres en daarmee uiterst gevoelig voor bladvlekkenziekten.

De bladvlekken ziekte Heminthosporium en Kabatiela zijn de meest voorkomende soorten. Een hoge schimmeldruk in de kuil kan het conserveringsproces nadelig beinvloeden. Hierdoor is er meer risico op de vorming van mycotoxinen.

 

Een bespuiting is rendabel

Het is mogelijk om in maïs preventief (voorbehoedend) te spuiten tegen genoemde bladvlekkenziekten met 1,5 ltr Retengo Plus of 1 ltr Quilt Xcel per ha. Ondanks de zeer lage ziektedruk is de afgelopen jaren met een bespuiting toch een opbrengstverhoging gerealiseerd. Bij CCM is de meeropbrengst nog groter dan in snijmaïs. Dit gewas groeit langer door. Dat betekent een betere kolfvulling door een gezonder gewas.

Advies:

  • 1,5 ltr Retengo Plus per ha in de periode dat het laatste blad (vlagblad) verschijnt tot uiterlijk één week voor het  in de pluim komen.
  • 1,0 ltr Quilt Xcel per ha vanaf het moment dat de pluim voelbaar is.

Let op: het is een preventieve bespuiting!

Retengo Plus en Quilt Xcel werken tegen alle bladschimmels en zorgen voor stressreductie in de plant. Dat uit zich in een vitaler gewas, hetgeen uiteindelijk resulteert in een hogere drogestofopbrengst en een hogere zetmeelopbrengst.

Afbeelding: Foto links onbehandeld rechts Retengo Plus bij late infectie
links onbehandeld, rechts Retengo Plus bij late infectie

Rijden door mais geeft bijna geen schade
In praktijkproeven is ervaring opgedaan met het spuiten van een maïsgewas van 1,7 m tot 2 m hoog. Bij spuiten vóór het in de pluim komen valt nadien weinig tot geen schade waar te nemen. De stengel is dan nog niet verhout en is dus buigzaam. De maïs in de spuitsporen komt weer overeind. Bij toepassing na het in de pluim komen is er wel meer kans op knakken van de stengel.