Zoeken
For the Future of Farming
Header Gewasbeschermingsmonitor

08-05-2016

Luizen en plagen in aardappelen

Luisbestrijding in pootaardappelen

Om vanaf opkomst het pootaardappelgewas vrij te houden van luizen moeten we vlak na opkomst beginnen met het luisvrij houden van het gewas.

Indien Actara of Vydate bij het poten is gebruikt kan de inzet van een Pyrethroïde of een luizendoder de eerste 5-7 weken achterwege worden gelaten. Om  overdracht van non-persistent virussen te voorkomen is vanaf het begin virusolie toepassen de beste verzekeringspremie. Een goede vuistregel is 1 ltr virusolie per dag.
Een combinatie van minerale olie met insecticide geeft de beste bescherming om virusoverdracht door bladluizen te voorkomen.

Advies:
Begin bij 80 % opkomst met de luisbestrijding. Spuit  wekelijks met  een Pyrethroïde. Bijvoorbeeld 0,2 ltr Sumicidin Super per ha in combinatie met 6-7 ltr Olie H per ha. Pyrethroiden moeten in aardappelen altijd met een 75 % driftreducerende dop worden toegepast.
Bij temperaturen boven de 25 graden  neemt de werking van een Pyrethroïde duidelijk af. Hanteer bij hoge temperaturen of een snelle groei een korter spuitinterval (met een aangepaste dosering).

Schoon het gewas 1x per twee weken  op met een zgn. luizendoder.

  • 0,15 ltr Calypso (2 keer bladluis of 3 keer tegen kevers met totaal maximaal 0,5 ltr / teeltseizoen)
  • 0,25 kg Gazelle (maximaal drie toepassingen)
  • 0,16 kg Teppeki (maximaal twee toepassingen, met een minimum interval van 21 dagen)
  • 80 gr Actara (mag pas na de bloei met extra eisen o.a. max 30 cm spuitboomhoogte).

Wissel middelen af vanwege de kans op resistentie. Let op: Calypso, Gazelle en Actara komen uit dezelfde groep van de Neonicotinoïden. Afwisseling binnen deze groep helpt dus niet om resistentie te voorkomen. Deze drie middelen helpen ook tegen Coloradokevers.

Coloradokevers

Een middel met specifieke werking op coloradokever is Coragen. Gebruik een dosering van 60  ml per ha. Dit middel mag maximaal 2 keer worden toegepast.

Bonenspintmijt

Op dit moment  zijn er geen middelen toegelaten met een goede werking tegen de Bonenspintmijt. De afgelopen jaren is uit onderzoek gebleken dat in aardappelen die in het voortraject behandeld zijn met Teppeki of Gazelle meer natuurlijke vijanden van de Bonenspintmijt overblijven, dan bij aardappelen die bespoten zijn met Pyrethroiden.

Luisbestrijding in consumptie- en zetmeelaardappelen

Standaard bespuiting rond de langste dag of tegen Toprol zijn niet meer van deze tijd. Als er in deze teelten Actara of Vydate aan de basis ligt is er de eerste weken na opkomst geen schade te verwachten.

Hou het gewas goed in de gaten door regelmatig controle op luizen uit tevoeren. Pas een luizendoder toe als in de loop van het groeiseizoen het aantal luizen toeneemt. Pas dit toe zoals bij pootgoed is omschreven. Veelal zijn er dan ook Vuilboom- en Wegedoornluizen aanwezig. Deze zitten vaak dieper weg in het gewas en zijn ongevoelig voor Pyrethroiden.  De Coloradokevers zijn dan tevens ook vaak aanwezig, waardoor de bespuiting effectief werkt.

Toevoeging van 100 – 150 ml Zipper kan hierbij helpen om de indringing in het gewas te verbeteren.