Zoeken
For the Future of Farming
Header Gewasbeschermingsmonitor

23-02-2017

Maiszaad ontsmettingen

Zaaizaadontsmettingen:
Er zijn verschillende soorten zaaizaadontsmettingen beschikbaar voor de Nederlands markt.

Standaard ontsmetting:
Om de kiemplant te beschermen tegen kiem- en bodemschimmels wordt het zaaizaad altijd ontsmet. Al het maiszaaizaad (op EKO zaaizaad na) is behandeld met een standaard zaaizaadontsmetting eventueel gecombineerd met andere ontsmettingen, die hieronder vermeld staan.

Mesurol ontsmetting:
Naast bodemschimmels kunnen ook vogels en de larve van de fritvlieg behoorlijke schade aanrichten. Vogelschade in mais wordt voornamelijk veroorzaakt door kraaiachtigen (roeken, kauwen en kraaien), fazanten en duiven. De schade is groter in bosrijke gebieden en treedt op vanaf zaaien tot het 2-bladstadium van de mais. De vogels pikken de zaden en in een later stadium de kiemplantjes uit de grond en eten van het zaad of de groene delen van de plant. Ze beginnen meestal aan de rand van het perceel en vreten via de rij elk maiskorreltje of -plantje aan. De fritvlieg (Oscinella frit) is ongeveer 2-3 millimeter lang en overwintert op granen en grassen. De vliegjes veroorzaken geen schade, de 3-4 millimeter lange larven wel. De fritvlieg legt haar eitjes doorgaans vóór het 3-/4-bladstadium op de maisplanten. De kleine doorschijnende larven beschadigen het groeipunt waardoor de hoofdstengel niet of zeer moeizaam uitgroeit. Aangetaste planten stoelen daardoor meer uit. De bladeren vertonen misvormingen en gaten en zijn gerafeld. Karakteristiek voor de aantasting is dat de bladpunten van de jongste bladeren blijven steken in de gaten van de oudste bladeren. Zaaizaadontsmetting met mesurol geeft bescherming tegen vogelvraat en/of  de larve van de fritvlieg.

Sonido of Force 20CS ontsmetting:
Wanneer de mais op gescheurd grasland wordt gezaaid, kan schade optreden door ritnaalden. De schade kan optreden tot drie jaar na scheuren, maar met name in het tweede jaar na scheuren is het risico het grootst. Ook op percelen waar continu mais wordt geteeld, kan op termijn ritnaaldenschade ontstaan. Door het zaaizaad te behandelen kan schade door ritnaalden worden voorkomen.Wij adviseren om de eerste drie jaren na het scheuren met Force of Sonido ontsmet zaaizaad te gebruiken.

Niet alle rassen zijn beschikbaar met deze zaadontsmettingen. Daarnaast kunnen zaden met deze ontsmetting niet retour. We adviseren u daarom uw bestelling tijdig door te geven in verband met beperkte beschikbaarheid en een uiterste besteldatum van rassen met deze ontsmetting.
 
Vraag uw specialist of dealer voor meer informatie!