Zoeken
For the Future of Farming
Header Gewasbeschermingsmonitor

20-05-2016

Vroeg starten zorgt voor de hoogste opbrengst

In proeven in Nederland en België is afgelopen jaren duidelijk aangetoond dat een vroeg uitgevoerde onkruidbestrijding (voor het 4 bladstadium van de maïs) meer maïsopbrengst geeft dan een bespuiting na het 6 bladstadium van de maïs.

Bemestingstoestand en grondbewerking: de fundering van een geslaagde onkruidbestrijding
Voor het realiseren van een goede onkruidbestrijding in de maïs is het belangrijk dat, naast een juiste middelenkeuze, ook de bemestingstoestand van het perceel op peil is en het zaaibed voldoende fijn is. Wanneer het zaaibed te grof ligt vallen de kluiten pas later (na de bespuiting) uit elkaar. Met nakiemers als gevolg.

Middelenkeuze
Voor de juiste middelenkeuze is het belangrijk om te weten welke onkruiden, met name de éénjarige grassen, worden verwacht.
Wat betreft de eenjarige grassen waren hanenpoot, groene naaldaar en straatgras altijd de meest voorkomende. We zien de laatste jaren een sterke uitbreiding van gladvingergras. Daarnaast beginnen er “nieuwe” soorten de kop op te steken, bijvoorbeeld draadgierst, kale gierst en pluimgierst.

Een mix van drie tot vier, juist gekozen, middelen is op de percelen waar regelmatig maïs wordt geteeld meestal het effectiefst tegen éénjarige grassen en breedbladigen.

Afbeelding: Herkenning grassen

Mogelijkheden onkruidbestrijding maïs 2016

Een mix van drie tot vier, juist gekozen, middelen is op percelen waar regelmatig mais wordt geteeld meestal het effectiefst tegen eenjarige grassen en breedbladigen.

Mogelijkheden onkruidbestrijding maïs 2016 (doseringen per ha):

  1. 1,5 ltr Laudis + 0,5 ltr Milagro 40 + 2,0 ltr Akris + toevoegmiddel
  2. 1,0 ltr Calaris + 0,5-0,75 ltr Milagro 40 + 0,75-1,0 ltr Frontier Optima + toevoegmiddel
  3. 0,2 ltr Clio + 0,5-0,75 ltr Milagro40 + 2,0 ltr Akris + toevoegmiddel
  4. 0,1-0,15 ltr Clio + 1,5-1,0 ltr Laudis (+ 0,5 ltr Milagro 40) + 2,0 ltr Akris + toevoegmiddel
  5. 0,1-0,15 ltr Clio + 1,0-0,8 ltr Calaris (+ 0,5 ltr Milagro 40) + 0,75-1,0 ltr Frontier Optima + toevoegmiddel

1. Calaris, Laudis, Clio
Eén van bovengenoemde producten, de zgn. triketonen, is de basis voor de mix. Ze hebben een brede werking op breedbladigen en hanenpoot. Clio is de enige in deze groep die ook voldoende tegen gladvingergras werkt. Helaas mag dit middel sinds september 2015 nier meer verkocht worden. Wel mag het nog opgebruikt worden tot september 2016. Bij aanwezigheid van gladvingergras geeft een combinatie van Clio met Laudis of Calaris de breedste werking op de grassen. Proeven zonder Clio moeten in 2016 uitwijzen welke bestrijdingswijze na 2016 voor gladvingergras het beste toegepast kan worden. Laudis is veilig voor volggewassen, zoals suikerbieten en peulvruchten, in tegenstelling tot Calaris en Clio.

2. Milagro 40
Milagro 40 is een specifiek grassenmiddel tegen o.a. groene naaldaar, straatgras en kweek. Het heeft ook een brede werking op veel breedbladigen.

3. Akris, Frontier Optima
Eén van deze bodemherbiciden is nodig om voldoende nawerking te hebben op de nakiemers. Voor een goede nawerking is neerslag nodig en moet het zaaibed voldoende fijn zijn. Akris heeft een bredere en effectievere werking dan Frontier Optima. Akris is een combinatie van Frontier met terbuthylazine. Het is het perfecte middel in combinatie met Laudis. Akris niet gebruiken in combinatie met Calaris (zit al terbuthylazine in). Vanwege het hoge gehalte aan terbuthylazine is Akris het sterkste middel op ooievaarsbek.

Afbeelding: Ooievaarsbek
Akris het sterkste middel op ooievaarsbek

4. Toevoegmiddelen: Kart, Banvel, Starane, Peak, Casper
Voor een verbreding van de mix is een toevoegproduct gewenst:

  • Kart, 0,5-0,7 ltr per ha: werkt sterk op o.a. veelknopigen (o.a. zwaluwtong) en haagwinde. Zwak op melganzevoet.
  • Banvel, 0,3 ltr per ha: sterk op de veelknopigen en haagwinde. Redelijk op melganzevoet. Niet toepassen bij lage temperaturen.
  • Starane Top 0,15- 0,20 ltr per ha: geeft een sterke werking op veelknopigen (o.a. zwaluwtong). Zwak op melganzevoet.
  • Peak, 20 gr per ha: heeft een sterke werking op kamille. Werkt zeer traag.
  • Casper, 150-300 gr per ha: Casper is een combinatie van Peak en Banvel. De werking is vergelijkbaar met Banvel.

150 gr per ha is voldoende tegen éénjarige breedbladigen. Tegen grote zwaluwtong 250-300 gr per ha.

Afbeelding: Zwaluwtong
Zwaluwtong is één van de onkruiden die door de eerder genoemde middelen matig wordt bestreden.