Zoeken
For the Future of Farming
Header Gewasbeschermingsmonitor

22-04-2015

Consumptie- en zetmeelaardappelen

Een onkruidbestrijding voor opkomst van de aardappelen is op veel percelen een bedrijfszeker systeem.

Het combineren van middelen geeft vaak het beste resultaat. Het geeft zowel een goede contact- als duurwerking. Er zijn meerdere combinaties mogelijk met de middelen Linurex, Sencor, Boxer of Challenge. Bij hoge organische stofgehalten is de duurwerking korter.

Voor een goede werking van een bodemherbicide is een bezakte rug nodig.
In situaties waar na de bespuiting nog een grondbewerking wordt uitgevoerd (aanaarden)  wordt de bodemwerking verbroken.

Let op percelen waar op moment van spuiten al onkruid boven staat. Melganzevoet die al boven staat is later moeilijk te bestrijden.

Advies vóór opkomst, op een voldoende fijne en bezakte grond (doseringen per ha):

  • 2 ltr Glyfosaat, ruim voor opkomst!
  • 0,3-0,5 ltr Sencor Vlb+ (1,0-) 1,5 ltr Linurex of + 0,5-1,0 ltr Challenge
  • 1,5-2,0 ltr Linurex
  • 0,5 ltr Sencor Vlb op zandgrond, kleigrond min. 0,75 ltr. Eventueel 1-2 ltr olie toevoegen
  • 4 ltr Boxer + 0,5-0,75 ltr Sencor Vlb of + 1-1,5 ltr Linurex. Sterke combinatie tegen o.a. kleefkruid en melganzevoet.

Een toevoeging van 0,5-1 ltr Challenge aan Sencor of Linurex is effectief als contactwerking tegen o.a. melganzevoet. Voor bodemwerking is 1-2 ltr nodig.

Sencor kan niet in alle rassen. Sencor Vlb heeft geen toelating in grondwaterbeschermingsgebieden. Sencor WG heeft geen toelating meer voor opkomst.

Pootaardappelen
 

  • 1,5-2,0 ltr Linurex per ha
  • 1-2 ltr Proman + 1,0-2,0 ltr Linurex.

Opmerkingen
 

  • Linurex is vergelijkbaar met Brabant Linuron (beide 500 gr linuron per ltr) en Afalon (450 gr linuron per ltr). Linurex heeft het voordeel dat het een ruimere dosering (max 2 ltr per ha) op het etiket heeft staan.
  • Proman is sinds kort toegelaten in poot- consumptie- en zetmeelaardappelen. Het is een product terug van weggeweest. Het heette vroeger Patoran
  • Voor Linurex, Sencor en Boxer gelden eisen voor wat betreft driftbeperking (zie etiket).