Zoeken
For the Future of Farming
Header Gewasbeschermingsmonitor

11-07-2016

Onkruidbestrijding granen

Onkruidbestrijding vóór oogst
In granen kunnen onkruiden, zoals aardappelopslag of wortel- en zaadonkruiden, problemen geven bij de oogst.
Tot zeven dagen vóór de oogst is het goed mogelijk genoemde onkruiden te bestrijden door middel van een bespuiting onder groeizame omstandigheden met: 4-5 ltr Etna Pro (glyfosaat 360 gr/ltr) of 2,5-3 ltr Roundup Ultimate (glyfosaat 480 gr/ltr) per ha.

De behandeling slaagt het beste onder de volgende omstandigheden:

  • het gewas is in het afrijpingsstadium,
  • het vlagblad is om de stengel geplooid,
  • de graankorrel moet deegrijp zijn en minder dan 30% vocht bevatten,
  • het stro moet geel zijn, de knopen mogen nog groengeel zijn.

Het stro van bespoten percelen kan worden vervoederd.
Pas geen glyfosaat toe in percelen zaaizaadvermeerdering of brouwgerst.

Onkruidbestrijding in de stoppel
Na de graanoogst kunnen wortelonkruiden in de stoppel goed worden bestreden. Belangrijk bij de bestrijding is dat het onkruid voldoende gezond bladgroen heeft en aan de groei is. Actief groeiende planten kunnen voldoende middel naar de wortel transporteren.

Onkruid Middel Dosering Wachttijd
Akkerdistel MCPA
MCPA + 2,4-D
3 ltr/ha
2+2 ltr/ha
3 wk
Akkermelkdistel Glyfosaat
Roundup Ultimate
6 ltr/ha
4,5 ltr/ha
3-4 wk
Akkermunt MCPA + 2,4-D 3,6 + 2 ltr/ha 4 wk
Kweek Glyfosaat
Roundup Ultimate
4,5 ltr/ha
2,5-3 ltr/ha
 
2-3 wk
Veenwortel Glyfosaat
Roundup Ultimate
6 ltr/ha
4,5 ltr/ha
3 wk

MCPA en 2,4-D zijn niet toegelaten in grondwaterbeschermingsgebieden.
Na MCPA of 2,4-D geen kruisbloemige groenbemesters inzaaien.