Zoeken
For the Future of Farming
Header Gewasbeschermingsmonitor

06-04-2016

Onkruidbestrijding in aardappelen voor opkomst

Voor een maximale opbrengst is een goede onkruidbestrijding van belang. Een goede basis hiervoor is een bespuiting voor opkomst met een bodemherbicide. Hiervoor zijn een aantal middelen beschikbaar. Een combinatie van 2 of 3 middelen geeft het beste resultaat. De middelenkeuze en de dosering verschillen per grondsoort en teeltdoel. Een toepassing op een vochtige bezakte bouwvoor heeft de voorkeur.

Advies vóór opkomst (doseringen per ha):

 • 0,3 - 0,5 ltr. Sencor Vlb + (1,0 -) 1,5 ltr. Linurex of + 0,5 - 1,0 ltr. Challenge
 • 1,5 - 2,0 ltr. Linurex
 • 2,0 - 3,0 ltr. Proman
 • 0,5 ltr. Sencor Vlb op zandgrond, kleigrond min. 0,75 ltr. Eventueel 1 - 2 ltr. olie toevoegen.
 • 4 ltr. Boxer + 0,5 - 0,75 ltr. Sencor Vlb of + 1 - 1,5 ltr. Linurex. Sterke combinatie tegen o.a. kleefkruid en melganzevoet.
 • Een toevoeging van 0,5 - 1 ltr. Challenge aan Sencor, Proman of Linurex is effectief als contactwerking tegen o.a. melganzevoet. Voor bodemwerking is 1 - 2 ltr. nodig.

Pootaardappelen

 • 1,5 - 2,0 ltr. Linurex + 0,5 - 1,0 ltr. Challenge
 • 1 - 2 ltr. Proman + 1,0 - 2,0 ltr. Linurex

Opmerkingen

 • Linurex is vergelijkbaar met Datura voorheen Brabant Linuron (beide 500 gr. Linuron per ltr.) en Afalon (450 gr. Linuron per ltr.). Linurex heeft het voordeel dat het een ruimere dosering (max 2 ltr. per ha) op het etiket heeft staan.
 • Challenge en Proman zijn toegelaten in poot-, consumptie- en zetmeelaardappelen. Proman is een product wat weer terug is van weggeweest. Het heette vroeger Patoran.
 • Sencor kan niet in alle rassen toegepast worden. Sencor Vlb heeft geen toelating in grondwaterbeschermingsgebieden.
 • Olie toevoegen versterkt de contactwerking. Dit is met name van belang als er op het moment van spuiten schrale omstandigheden zijn.