Zoeken
For the Future of Farming
Header Gewasbeschermingsmonitor

25-09-2016

Onkruidbestrijding in wintergranen

Onkruidbestrijding in wintergranen

Een onkruidbestrijding in wintergranen in het najaar is vooral zinvol op percelen waar de grassen windhalm, straatgras of duist worden verwacht en/of op onkruidrijke percelen. Met een najaarstoepassing van een bodemherbicide worden de in de herfst kiemende grassen redelijk tot goed bestreden.Belangrijk voor een goede werking is dat in het zaaibed geen grove kluiten voorkomen. Dergelijke kluiten breken in de loop van het groeiseizoen uit elkaar.Op het breekvlak ligt geen middel, dat betekent kans op kieming van o.a. grassen.

Na een najaarsonkruidbestrijding is de toediening van organische mest met bijvoorbeeld de sleepslang in het voorjaar ook gemakkelijker uit te voeren.

De toelating van het veel gebruikte middel Javelin (diflufenican/isoproturon) is helaas ingetrokken. Javelin mag nog worden verkocht tot 31 oktober 2016. Er geldt een opgebruiktermijn tot 31 maart 2017. Javelin kan komend najaar nog na opkomst worden toegepast in wintergranen (wintertarwe, wintergerst, rogge en triticale) in een dosering van maximaal 1 ltr per ha.

De vervanger voor Javelin is Herold (diflufenican/flufenacet). Herold heeft in tegenstelling tot Javelin alleen bodemwerking. Herold is toegelaten in wintertarwe in een voor opkomst of na opkomst toepassing en in wintergerst in een na opkomst toepassing. Herold mag niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden. Langs oppervlakte water moet een minimaal 90% driftreducerende spuitdop worden gebruikt.

Advies

  • kort na zaai - voor opkomst (dit is het meest bedrijfszeker) in wintertarwe:
  • Zware klei: 0,5-0,6 ltr Herold per ha
  • Lichte klei, zavel: 0,4 ltr Herold per ha
  • Zand: (0,3-) 04 ltr Herold per ha.

 

  • na opkomst in wintertarwe en wintergerst:
  • Zware klei: 0,5-0,6 ltr Herold per ha
  • Lichte klei, zavel: 0,4 ltr Herold per ha
  • Zand: (0,3-) 04 ltr Herold per ha.

Opmerking: Herold heeft geen contactwerking. Om deze reden eventueel 1,0 ltr Javelin per ha toevoegen. De isoproturon in de Javelin geeft wat contactwerking