Zoeken
For the Future of Farming
Header Gewasbeschermingsmonitor

06-04-2016

Onkruidbestrijding voor opkomst in suikerbieten

Bij een te verwachten zware onkruiddruk op kleipercelen en/of op percelen waar kamille wordt verwacht, is vóór opkomst van de suikerbieten het gebruik van 2 kg Pyramin of 2 ltr Goltix SC per ha aan te raden. Na opkomst is kamille lastig te bestrijden.

Tegen te verwachten bingelkruid, hondspeterselie en/of zwaluwtong kan 0,1 ltr Centium (+ 2 ltr Goltix SC) per ha worden ingezet. Let op: Centium kan agressief werken; meng dit middel niet met Pyramin.

Afbeelding: suikerbietenschema2