Zoeken
For the Future of Farming
Header Gewasbeschermingsmonitor

01-06-2016

Phytophthora bestrijding in aardapplen

STRATEGIE

2015 was geen problematisch jaar aangaande de aardappelziekte. Wat knolphytophthora betreft lijkt het uitgangsmateriaal daarom gezond. Desondanks is de boodschap  niet anders dan voorheen. Hanteer voor de beste strategie de volgende uitgangspunten:

1. Voorkom vroege bronnen
Voor het tweede achteréénvolgende winter was er nauwelijks vorst. Er is dit jaar veel aardappelopslag op diverse percelen. Dit kan een bron van Phytophthora op gaan leveren bij ‘ziek’ weer in het seizoen. Blijf ook alert op afvalhopen. Vanaf 15 april dienen die afgedekt te zijn. Laat dit niet leidend zijn, maar dek altijd afvalhopen af, voordat er planten opkomen.

2. Begin op tijd
Deze strategie spreekt voor zich en zal een iedere teler duidelijk zijn. Indien u met een vroege aantasting in een perceel begint is dit het hele jaar dweilen met de kraan open. De pracht van de aardappelteelt wordt dan langzaam aan een ergernis.

3. Variabel spuitinterval
Is het redelijk vochtig tot nat op de percelen en zijn de temperaturen relatief hoog, dan is het verstandig het spuitinterval in te korten. Een extra bespuiting  in spannende tijden doet financieel niet zo’n pijn dan het toepassen van dure stopbespuitingen. Bij perioden met droog weer en een lage relatieve luchtvochtigheid is er niets op tegen het interval iets te verlengen. Doe dit (zeker in de loofgroeifase) niet meer dan een aantal dagen. Een gewas dat gedurende een lange periode onbeschermd is, kan bij een plotselinge weersomslag grote problemen geven. Beter is het interval in te korten en de dosering evenredig omlaag te brengen, zodat het (nieuwe) blad ook beschermd is.

4. Tijdige knolbescherming
Ook dit spreekt voor zich. Om in 2017 weer met gezonde knollen te starten, het product goed te bewaren is, en zo weinig mogelijk aardappeltarra af te leveren is het van cruciaal belang vroegtijdig een knolbeschermend middel in te zetten.

Beperkingen mancozeb
De mancozebbevattende producten ) hebben de afgelopen jaren  herregistratie ondergaan. Daarbij hebben vele producten de beperking gekregen dat ze pas na sluiting van het gewas (groeistadium BBCH 39) mogen worden toegepast. Met BBCH 39 wordt bedoeld: bodembedekking compleet = 90% van de planten raken elkaar tussen de rijen. BBCH 40 = knolzetting: zwellen van de eerste uiteinden van de stolonen tot 2x de diameter van de stolonen. Het is een beetje gepuzzel maar feit is dat schema’s met mancozeb een meerwaarde hebben  op Alternaria. Tevens is en blijft mancozeb een brede bedekkingsfungicide die niet resistentiegevoelig is. Reden genoeg dit type middel maximaal in te zetten.

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de toegelaten mancozeb houdende middelen.

Mancozeb tabel

Advies 2016
In onderstaande schema’s staat het advies voor bestrijding phytophthora per teeltdoel weergegeven.

Phytophthorabestrijding Zetmeel
 

Blok 1
2,0 kg Nautile WG of Video WG
    2,25 kg Nautile WP of Video WP
1,6 kg Valbon Start
0,5 – 0,6 ltr Revus

Blok 2
2,0 kg Nautile WG of Video WG
2,25 kg Nautile WP of Video WP
1,5 – 2,0 kg Valbon

Blok 3
0,5 ltr Ranman Top (max. 6x)
0,3 ltr Canvas + 1,75 kg Dithane (Milcozeb) (max. 6x)

Phyophthorabestrijding Consumptie

Blok 1
2,0 kg Nautile WG of Video WG
1,6 kg Valbon Start
0,5 – 0,6 ltr Revus (max. 6x)

Blok 2
0,5 ltr Ranman Top (max. 6x)
0,3 ltr Canvas + 1,75 kg Dithane (Milcozeb) (max. 6x)
1,2 ltr Infinito (totaal max. 6,4 ltr)

Blok 3
0,5 ltr Ranman Top (max. 6x)
0,3 ltr Canvas + 1,75 kg Dithane (Milcozeb)(max. 6x)

Phytophthorabestrijding Pootgoed

Blok 1
1,6 kg Valbon Start
2,0 kg Nautile WG of Video WG
0,5 – 0,6 ltr Revus (max. 6x)

Blok 2
0,5 ltr Ranman Top (max. 6x)

Let op langer nat gewas bij inzet olie !
Olie versterkt effect Valbon en Revus
Goede knolbescherming door tijdige schakeling naar Ranman Top

Moeilijke omstandigheden (stop bespuiting)

• Te groot interval
• Omschakelen naar nieuw blok
• Begin lichte aantasting (herhalen!)

combinatie

Dosering

Ranman Top + Nautile WG

0,5 ltr + 2,0 kg

Infinito + Curz.Partner

1,6 ltr + 0,2 kg

Proxanil + RanmanTop

2 ltr + 0,5 ltr

Proxanil + Canvas

2 ltr + 0,3 ltr

In bovenstaande schema’s zijn vele mogelijkheden weergegeven, bij onduidelijkheden en/of twijfel  is het voornaamste advies contact op te nemen met uw specialist. De phytophthora bestrijding uitvoeren binnen het wettelijk gebruiksvoorschrift  is goed mogelijk maar vereist enige voorbereiding, ook hier geldt, bij twijfel, neem contact op met uw buitendienstman van ForFarmers.