Zoeken
For the Future of Farming
Header Gewasbeschermingsmonitor

26-02-2016

Resultaten bemestingsproeven

Afbeelding: Grafiek DS en RE opbrengst 1e snede

Bemesting voor de eerste snede met Grasgroen Stabiel in plaats van KAS levert een meeropbrengst van 25% drogestof op. Dit blijkt uit de bemestingsproeven die ForFarmers heeft laten uitvoeren door Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) van Wageningen UR. Doel van het onderzoek was om duidelijk te krijgen of deze meststoffen daadwerkelijk meer rendement opleveren. Iedere proef is in viervoud utigevoerd.

Grasgroen Stabiel geeft de hoogste Ds en Re opbrengst
Cruciaal voor het rendement is dat bij bemesting voor de eerste snede de meststoffen beschikbaar zijn als de plant erom vraagt. Tevens is het belangrijk dat ze niet uitspoelingsgevoelig zijn. Het gaat daarbij om de elementen stikstof en zwavel, beiden zijn bouwstenen voor een goede eiwit- en drogestof opbrengst. Bemesting met deze elementen is noodzakelijk, omdat de bodem ze in het voorjaar niet zelf kan leveren (de grond is te koud).

Eerste snede meeropbrengst 25%
Door voor de eerste snede Grasgroen Stabiel te strooien in plaats van KAS wordt een meeropbrengst van 800 kg drogestof (25%) op de eerste snede gerealiseerd, zo bliijkt uit het onderzoek. Het blijkt dat de juiste hoeveelheid zwavel, de ammoniumstikstof en nitrificatieremmer in Grasgroen Stabiel resulteren in deze meeropbrengst. Grasgroen­ Stabiel presteert het meest stabiel en geeft voor zowel bij een vroege als late eerste snede gift de hoogste meerwaarde. klik hier voor onze brochure "grasgroen meststoffen".

Grasgroen Kali tijdens latere sneden
Uit de proeven blijkt tevens dat de toepassing van Grasgroen Kali in de derde en vierde snede, in combinatie met Grasgroen Stabiel in de eerste snede, zorgt voor een twee ton hogere droge-stofopbrengst (totaal over vier snedes). De benutting van kalium uit de Grasgroen meststoffen is twee keer zo hoog als de benutting van kalium uit Kali 60 in combinatie met KAS.