Zoeken
For the Future of Farming
Header Gewasbeschermingsmonitor

18-03-2016

Rhizoctoniabestrijding in aardappelen

Afbeelding: Aardappel rug

Een besmetting met Rhizoctonia solani op de knol heeft een negatief effect op zowel de opbrengst als op de kwaliteit van aardappelen. Bij pootgoedteelt kan het ook leiden tot besmetting van de nateelt.
Voer ter voorkoming van genoemde schade een knol- en/of grondbehandeling tegen Rhizoctonia uit. De knolbehandeling is voor de bestrijding van Rhizoctonia op de knol. Een grondbehandeling bestrijdt de Rhizoctonia in de grond en biedt daarmee bescherming gedurende het seizoen.

Knolbehandeling Rhizoctonia
Een knolbehandeling tegen Rhizoctonia is in alle aardappelteelten snel rendabel. Een Rhizoctonia-infectie vanaf  de knol veroorzaakt wegval van stengels, knolmisvorming en opbrengstverlies. Rhizoctonia op de knol is lang niet altijd zichtbaar. Een trage opkomst vergroot de kans op aantasting. Uit onderzoek is gebleken dat Rhizoctonia ook aanwezig kan zijn zonder dat het met het blote oog is vast te stellen. Een knolbehandeling is een verzekeringspremie die zich vaak snel uitbetaald. Bij een knolbehandeling kunt u kiezen uit één van de volgende middelen.

Advies knolbehandeling Rhizoctonia:

  • 0,6 ltr. Moncereen Pro per ton
  • 0,2 ltr. Monarch per ton
  • 2 kg Moncereen DS per ton.

Moncereen Pro heeft ook een goede nevenwerking tegen zilverschurft en Fusarium. Moncereen Pro bij voorkeur binnen toepassen. Toepassing buiten is toegestaan met gesloten apparatuur waarbij de restvloeistof wordt opgevangen. Moncereen Pro kan ook toegepast worden in het najaar.

Grondbehandeling Rhizoctonia
Een grondbehandeling is gericht op de bestrijding van Rhizoctonia die vanuit de grond het gewas infecteert. Hiervoor geldt, evenals voor de knolbehandeling, dat een aantasting moeilijk vooraf is in te schatten. Een Rhizoctonia-infectie vanuit de grond veroorzaakt krielnesten in het gewas. Deze Rhizoctonia komt, afhankelijk van de uitgangssituatie op het perceel en het jaar, meer of minder voor. Voor een goede behandeling kunt u kiezen uit één van de volgende middelen.

Advies grondbehandeling Rhizoctonia in de rij:

  • 1,5 - 3 ltr. Amistar per ha
  • 3 ltr. Subliem per ha