Zoeken
For the Future of Farming
Header Gewasbeschermingsmonitor

11-07-2016

Schimmelziekten in suikerbieten

Afgelopen weken is door het IRS in meerdere percelen suikerbieten een aantasting met de schimmelziekte Stemphylium geconstateerd.
Controleer uw percelen regelmatig. Voer bij het zien van de eerste vlekjes van Stemphylium, Cercospora of Ramularia zo spoedig mogelijk een bespuiting uit met:
 

  • 1,0 ltr Retengo Plust per ha. Dit is het sterkste middel tegen Stemphylium.
  • 0,4 ltr Borgi per ha
  • 0,35 ltr Sphere per ha
  • 1,0 ltr Opus Team.

Controleer vanaf twee weken na de bespuiting de percelen regelmatig op nieuwe aantasting. Voer op tijd een herbehandeling uit. Wissel de middelen af.
Retengo Plust en Sphere zijn strobilurine bevattende middelen. Vanwege resistentie management deze middelen afwisselen met een triazole bevattend middel: Borgi of Opus Team.

Toegelaten middelen in suikerbieten

Product

Dosering

Aantal

toepas-singen

Minimale

interval

Veiligheids-

termijn

(dg)

Grondwater-

beschermings-

gebieden

Opmerkingen

Retengo Plust

1,0

1x

 

28

ja

75% dop langs opp. water

Sphere

0,35

2x 1)

21

21

 

 

Borgi

0,4

2x

21

28

neen

75% dop langs opp. water

Spyrale

1,0

2x

21

28

neen

95% dop langs opp. water of 90% dop en 1 m teeltvrij

Opus Team

1,0

2x

21

46

neen

90% dop langs opp. water

1) Indien Retengo Plust toegepast of nadien toepassen: slechts 1 toepassing van Sphere.

Borgi is de vergelijkbaar aan het product Score.
Voor Spyrale zijn vanwege de beperkingen op het nieuwe etiket weinig tot geen toepassingsmogelijkheden meer.