Zoeken
For the Future of Farming
Header Gewasbeschermingsmonitor

20-05-2016

Spuitomstandigheden in mais

Indien u spuit wanneer de maïs in een stresssituatie verkeert, neemt de kans op schade aanzienlijk toe. Stel daarom een bespuiting uit als het erg koud (kans op nachtvorst) is, erg warm (meer dan 25 0C) is of wanneer er grote temperatuurschommelingen tussen dag en nacht zijn. In percelen waarvan de structuur of de bemestingstoestand (lage pH of laag K-getal) slecht is, is de maïs gevoeliger voor de middelen. Door een slechtere groei van de maïs verloopt de afbraak van de middelen in de plant minder goed.

Driftreducerende doppen
In een strook van minimaal 14 m langs watergangen gelden extra driftbeperkende regelen:

  • Frontier, Laudis, Samson, Milagro 40 en dop met minimaal 75 % driftreductie.
  • Akris: 90% driftreducerende dop.

Aantal toepasssingen
Vanaf 2015 geldt voor de herbiciden het nieuwe Wettelijk Gebruiksvoorschrift (het WG). Op het WG staat o.a. de maximale dosering per toepassing, het maximaal aantal toepassingen, de maximale dosering per teeltseizoen en de minimale interval.Voor de volgende middelen geldt dat ze maar 1x per teeltseizoen in maïs mogen worden toegepast: Akris, Calaris, Frontier Optima, Laudis, Milagro 40, Starane Top.