Zoeken
For the Future of Farming
Header Gewasbeschermingsmonitor

22-04-2015

Onkruidbestrijding vanaf opkomst

De uitzaai en opkomst van de suikerbieten verloop dit jaar minder voorspoedig dan in voorgaande jaren. De opkomst van de onkruiden daarentegen verloopt helaas sneller.

Voor een effectieve onkruidbestrijding in suikerbieten is vroeg beginnen, op heel klein onkruid met het LDS-systeem zeer belangrijk. Dit onafhankelijk van de stand van het gewas. Met een goed gesloten spuitschema houdt u de onkruiddruk, en dus ook de dosering, het laagst.

Advies:
 

 • 0,5 ltr Fenmedifam + 0,5 ltr Goltix SC + 0,5 ltr Tramat 200 + 0,5 ltr Robbester per ha
 • 0,75 ltr Beta-Team (of 0,75 ltr Betanal maxxPro) + 0,5 ltr Goltix SC per ha. Het is raadzaam om aan de combinatie met Beta-Team 0,25-0,5 ltr Robbester toe te voegen.

Beta-Team is hetzelfde product als Betanal Expert: sterk op o.a. papegaaiekruid en kleefkruid.
Betanal maxxPro is de opvolger van Betanal Expert. Het bevat naast fenmedifam, desmedifam en ethofumesaat ook de actieve stof lenacil. Betanal maxxPro geeft een versterkende werking op o.a. papegaaiekruid, zwaluwtong, perzikkruid en melganzevoet.

Voor de genoemde herbiciden geldt vanaf 2015 een minimale spuitinterval van 7 dagen. Voor Betanal maxxPro geldt 5 dagen. Zie ook tabel onderaan.

Spuit, indien de luchtvochtigheid overdag laag is, bij voorkeur ‘s avonds of ’s morgens vroeg.
Houdt rekening met nachtvorst. Een randvoorwaarde voor de na-opkomst bespuitingen is een gezond gewas vrij van stuif- en insectenschade.

Verhoog, indien nodig, tijdig de dosering. Bij probleemonkruiden zal een aanvulling met een specifiek middel noodzakelijk zijn:

 • Door een aantal malen 15 gram Safari aan de LDS-bespuiting toe te voegen wordt de combinatie sterker en breder. Dit geldt met name voor de werking op varkensgras, kleefkruid, herik, bingelkruid, kamille, ooievaarsbek en veerdelig tandzaad.
 • Toevoeging van 0,3 (-0,5) ltr Lontrel per ha in plaats van Safari versterkt de werking op veelknopigen (perzikkruid, viltige duizendknoop, varkensgras, zwaluwtong), hondspeterselie (mits klein), veerdelig tandzaad en aardappelopslag. Voor een goede werking van Lontrel is groeizaam weer noodzakelijk. Lontrel mag 3x, met maximaal 0,5 ltr per ha, worden toegevoegd aan de LDS (interval minimaal 7 dagen) of 1x met 1,2 ltr per ha volvelds worden toegepast.
 • 0,5 - 1 ltr Avadex BW geeft een duidelijke versterking tegen kleefkruid en zwaluwtong. Tevens een algemene versterking van de LDS. Avadex mag slechts 1x worden toegepast. Langs watergangen spuitdop minimaal 90% driftreductie.
 • Centium heeft sinds vorig jaar ook een toelating na opkomst in suikerbieten. Het geeft een versterking op o.a. varkensgras, zwaluwtong, bingelkruid. Centium heeft een duidelijke nevenwerking op melganzevoet.

Advies Centium:

 • 25 ml per ha bij 2 echt bladstadium
 • 50 ml per ha vanaf 4 echt bladstadium

Centium kan niet in combinatie met Avadex, Pyramin of een specifiek grassenmiddel worden gespoten (7 dagen tussenruimte aanhouden).
Na een bespuiting met Centium bestaat er een kans op enige witverkleuring van de suikerbieten gedurende enige tijd Het geeft geen opbrengstderving.

 • Tegen bovenstaande grassen kan 0,5  ltr Gallant 2000 of 0,5-1,0 ltr Fusilade Max per ha worden toegevoegd. Gallant 2000 werkt in tegenstelling tot Fusilade Max ook tegen straatgras.

Gallant heeft geen toelating in grondwaterbeschermingsgebieden.

Toevoeging Frontier Optima of Dual Gold
Frontier Optima en Dual Gold zijn bodemherbiciden die voor duurwerking kunnen zorgen. Zij werken goed tegen kiemende en nog te kiemen onkruiden, zoals éénjarige grassen, hondspeterselie, bingelkruid en zwarte nachtschade. Melganzevoet is niet gevoelig.

Frontier Optima heeft minder vocht nodig om goed te werken dan Dual Gold.
Advies Frontier Optima:
 

 • 0,15 ltr per ha vanaf gestrekte kiemlobstadium
 • 0,3 ltr per ha vanaf het 2 echte bladstadium
 • 0,45 ltr per ha vanaf het 4 echte bladstadium.

Maximaal 0,9 ltr per ha per seizoen. Langs watergangen spuitdop minimaal 75% driftreductie.

Advies Dual Gold:
 

 • 0,2 ltr per ha vanaf gestrekte kiemlobstadium
 • 0,5 ltr per ha vanaf het 2 echte bladstadium.

Maximaal 1,5 ltr per ha per seizoen. Langs watergangen spuitdop minimaal 90% driftreductie.

Stuifdekbestrijding
Voorkom op de percelen waar een anti stuifdek gerst is gezaaid dat de gerst een concurrent wordt van de suikerbiet. Spuit de gerst op het juiste moment dood met Gallant 2000 of Fusilade Max.

Afbeelding: Samenvatting toepassingsvoorwaarden herbiciden in suikerbieten
Samenvatting toepassingsvoorwaarden herbiciden in suikerbieten