Zoeken
For the Future of Farming
Header Gewasbeschermingsmonitor

18-04-2016

Wat is het rendement van een inkuilmiddel?

Welk inkuilmiddel kan ik het beste gebruiken? Bedenk goed wat u wilt bereiken. Wilt u de conservering verbeteren en minder conserveringsverliezen? Of wilt u het risico op broei zoveel mogelijk beperken? Wat levert de inzet van deze middelen nu op? In dit artikel leest u meer.

We kunnen het inkuilen in 2 processen onderscheiden:

Conserveringsproces: (bij inkuilen)
- Melkzuurbacteriën zetten suikers uit gras om in melkzuur         
- Hierdoor daalt de pH en wordt de kuil stabiel
- Het conserveringsproces geeft vaak meer dan 6,8% drogestofverlies
- Een conserveringsmiddel kan dit verlies wel tot 40% beperken
- Een conserveringsmiddel zorgt voor betere conservering
- De resulteert in: 0,5 to 1,0 kg extra melk/koe/dag

Broeiremming: (bij uitkuilen)
- Broei veroorzaakt voerverliezen van 0 tot 25%
- Een broeiremmer verbruikt melkzuur en zet dit om in azijnzuur, wat de broei remt.
- Toepassing van een broeiremmer bij geen broeirisico geeft voederwaardeverlies 
- Pas de broeiremmer alleen toe bij risico op broei!

Klik hier voor de keuze van het juiste inkuilmiddel