Zoeken
For the Future of Farming
Header Gewasbeschermingsmonitor

22-04-2015

De wintertarwe ontwikkelt zich redelijk. De ziektedruk van Septoria, gele roest en meeldauw is nog laag. De gewassen zijn in het algemeen erg gezond. Laat u niet verrassen door deze schimmelziekten. Septoria breidt zich vooral uit onder natte omstandigheden (via regenspetters) bij niet te hoge temperaturen.

Advies:
Voer in stadium 31-32 (32 = 2e knoop voelbaar) een bespuiting uit met:

  • 0,75 ltr Skyway Xpro per ha
  • 0,75 ltr Seguris per ha
  • 1,0 ltr Opus Team per ha.

De maximale dosering van Opus Team is eind vorig jaar bij de herregistratie verlaagd van 1,5 ltr naar 1,0 ltr per ha indien gebruik wordt gemaakt van gangbare spuitdoppen. Stro van graan dat met Opus Team is behandeld mag niet meer worden vervoederd.
Voor zowel Skyway, Seguris als Opus Team geldt:langs watergangen is gebruik van  een spuitdop met minimaal 90% driftreductie verplicht.

Ziektenbestrijding triticale
In de triticale is het momenteel nog rustig met de ziekten. Maar: gele roest en meeldauw liggen op de loer.

Advies:
 

  • 0,75 ltr Skyway Xpro per ha.

Tegen meeldauw 0,25 ltr Nissodium per ha toevoegen.

Onkruidbestrijding zomertarwe en -gerst
In de zomergranen zijn de breedbladige onkruiden te bestrijden vanaf het 3-blad-stadium tot einde uitstoeling.
Een aantal mogelijkheden zijn (doseringen per ha):

  • 30 gr Traton + 1,5 ltr MCPA: breed werkingsspectrum. Zeer sterk op o.a. kamille en perzikkruid
  • 25-30 gr Traton + 0,5 ltr Starane (Tomahawk): een brede combinatie op veel onkruiden
  • 0,75 ltr Starane (Tomahawk) + 1,0-1,5 ltr MCPA: een goede werking op o.a. muur, varkensgras en kleefkruid
  • 1,0 ltr Primstar + 1,0-1,5 ltr MCPA: Primstar combineert de werking van Primus bij lage temperaturen en de snelle werking van Starane (Tomahawk).

Een toevoeging van MCPA geeft een zeer brede werking en een specifieke werking tegen melganzevoet.

Traton is de opvolger van Ally. Het is een verbeterde, sterkere Ally. De dosering van Traton is 1,5x de dosering van Ally.

Spuit voor een goede werking bij groeizaam weer, temperatuur >10 °C en luchtvochtigheid >60 à 70%. Het onkruid moet aan de groei zijn.

Ook in 2015 verwachten we helaas weer veel aardappelopslag.
Voor goede bestrijding van aardappelopslag in zomergranen is eigenlijk 1 ltr Starane (Tomahawk) per ha noodzakelijk. De maximaal toegelaten dosering in zomergranen is echter 0,75 ltr per ha (in wintergranen 1,0 ltr per ha).
Door een combinatie van Starane (Tomahawk) en Primstar te spuiten kan het doseringsprobleem worden ondervangen.
Primstar is een combinatie van Starane en Primus. De maximaal toegelaten dosering Primstar in zomergranen is 1,5 ltr per ha. Met deze dosering wordt 0,75 ltr Starane toegepast.

Koolzaad
In het koolzaad zien wij de laatste weken een duidelijke toename van het aantal koolzaadglanskevers. Deze kever kan de knoppen uit de plant vreten. Dat geeft veel opbrengstderving.
Controleer, indien er nog geen bespuiting is uitgevoerd, het gewas en spuit zo nodig met 85 gr Steward of 0,2 ltr Decis EC per ha. Steward heeft betere werking dan Decis EC.

Om legering en ziekten, o.a. Phoma, in koolzaad te voorkomen is de inzet van een fungicide met groeiregulerende werking belangrijk. Spuit zodra de eerste knoppen geelkleuren.

Advies:
 

  • 1-1,25 ltr Caramba per ha. Indien in najaar al met Caramba is gespoten: 0,75 ltr Caramba per ha.

Caramba kan in combinatie met Steward of Decis EC worden verspoten.