Zoeken
For the Future of Farming
Header Gewasbeschermingsmonitor

Keuzeschema Topgrass weidemengsels

Jaarlijks worden de weidemengsels afgestemd op de nieuwste inzichten op het gebied van graslandmanagement. Via onderstaand schema kunt u de juiste keuze maken voor het best passende grasmengsel.  De Topgrass-folder met het aanbod  2017-2018 vindt u hier.

Afbeelding: Brochure Topgrass weidemengels 2016 Def_Page_5

Vernieuwen en doorzaaien van grasland

De drogestofopbrengsten op grasland varieren tussende 8,5 en 13,5 ton drogestof per hectare. Het verschil tussen een slechte en goede grasmat kan al gauw 100 VEM per kgds bedragen. Door vernieuwen of doorzaaien van grasland kan de kwaliteit en opbrengst enorm worden verbeterd. Via onderstaand keuzeschema kunt u bepalen welke strategie u het beste kunt toepassen. Via deze link kunt u meer informatie vinden.

Lees ook: Forse meeropbrengst met een goede grasmat

Afbeelding: keuzeschema

Hoe herken je goede grassen?

Neem een handvol gras en kijk naar de voetjes. Rode voetjes duiden meestal op goede grassen bv. Engels raai, Rietzwenk en Italiaans raaigras. Witte voetjes duiden vaak op slechte grassen bv. Straatgras en Ruwbeemd. Uitgezonderd Timothee.

Afbeelding: Ruwbeemd en engelsraaigras 2