Zoeken
For the Future of Farming
Header Gewasbeschermingsmonitor

Keuzeschema Groenbemesters

De aanscherping van de bemestingsnormen en de intensivering van de teelt maakt het steeds moeilijker om goede opbrengsten te behalen. De bodem verdient extra aandacht om problemen met aaltjes en een ontregelde organische stof balans te beperken. De bodemvruchtbaarheid en bodemgezondheid kan worden behouden of verbeterd door gebruik te maken van groenbemesters. Onderstaand schema helpt u bij het maken van de juiste keuze.

Afbeelding: Folder Groenbemesters 2016 keuzeschema

Assortiment groenbemesters

Het teeltdoel bepaalt de keuze van uw groenbemester. Wanneer u uw groenbemester ook wilt inzetten voor de vergroeningseisen is het verplicht om een mengsel te zaaien. ForFarmers heeft hiervoor een uitgebreid pakket aan mogelijkheden.

Afbeelding: Assortiment Groenbemester 2016

Ecologisch aandachtsgebied en GLB

Ecologisch aandachtsgebied (EA) Gemeenschappelijk Landbouw Beleid:
Wanneer u aan de vergroeningsregeling meedoet is het verplicht om een ecologisch aandachtsgebied aan te leggen op tenminste 5% van het areaal bouwland, als u meer dan 15 hectare bouwland in gebruik heeft. Na de teelt van mais op zandgrond mag dit niet worden ingevuld door de teelt van een vanggewas. In de gecombineerde opgave heeft u aangegeven of u dit invult met groenbemesters.

U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

•Mengsel van minimaal 2 toegestande soorten inzaaien
•Inzaai voor 1 oktober
•Inzaai na het hoofdgewas
•Minstens 10 weken op het veld
•Meststoffengebruik mag
•Geen gebruik van GBM tot en met 31-12
•Ten minste 75% van de in de Aanbevelende Rassenlijst voor landbouwgewassen (CSAR)
•Minder zaaizaad gebruiken is ook toegestaan mits het vanggewas de bodem 'zichtbaar bedekt'.
•Aanbevolen hoeveelheid zaaizaad gebruiken.
•U dient uw aankoopbewijzen en etiketten van gebruikte zaaizaad(mengsels) 5 jaar lang in uw administratie te bewaren.
 
Meer informatie over het GLB en toegestane soorten vindt u op www.mijnrvo.nl of www.glbcheck.nl

Let op: Granen staan niet op de lijst van toegestane soorten.