Zoeken
For the Future of Farming
pluimvee nieuw 5vleeskuikenouderdierenpluimvee nieuw 4

16-10-2014

Forza FeetFit Scan nieuwe tool voor vleespluimveehouders

Wat is uw score?

ForFarmers Hendrix lanceert binnen Forza, de voedingsaanpak voor vleeskuikens, een nieuwe managementtool: de Forza FeetFit Scan. Met deze scan analyseert de accountmanager de bedrijfsvoering op zes essentiële onderdelen. De uitkomst is een advies op maat waarmee vleeskuikenhouders hun resultaat en de voetzoolscores kunnen verbeteren.

Een goede voetzoolscore is belangrijk voor het welzijn van de kuikens en voor een goed rendement. Goed management en de juiste voeding vormen de basis voor een goede score. Om dit te kunnen borgen en om verbeteringen aan te tonen, is de Forza FeetFit Scan ontwikkeld. Deze scan is geen ingewikkeld verhaal, maar een heldere rekensom die op de achterkant van een bierviltje past.

Onderdelen De Forza FeetFit Scan checkt zes onderdelen van de bedrijfsvoering die samen van invloed zijn op het bedrijfsresultaat en de voetzoolscore:

- Algemeen

- Strooisel

- Water

- Voer

- Klimaat

- Management

Deze check gebeurt aan de hand van een vragenlijst. Alle vragen hebben een bepaalde wegingsfactor wat, na de beantwoording van al deze vragen, een totaalscore oplevert. Daarnaast geeft de Forza FeetFit Scan per onderdeel verbeterpunten aan. Aan de hand daarvan geeft de adviseur van ForFarmers Hendrix een advies op maat en bespreekt hij met de vleeskuikenhouder de daaruit voortvloeiende acties. Zo kunnen ondernemers gericht werken aan een voorspelbaar topresultaat met werkplezier. Want daar staat de voedingsaanpak voor vleeskuikens Forza voor.