Zoeken
For the Future of Farming
NOVA Ontwikkeld voor het levenFerm4FarmHet leven begint met VidaAgroscoop

Kennissessie: Economisch rendement verbeteren met gezondheid en voeding - Varkenshouder/bedrijfsleider

Categorie:Workshop
Contactpersoon:Alfons van den Belt
Adres:VIC Sterksel
Plaats:Vlaamseweg 17, Sterksel
Datum:13-06-2017
Tijd:16:00 - 21:00 uur
E-mailadres:alfons@vdbelt.eu
Website:https://varkens.nl/event/economische-kengetallen-2/

Inzicht in rendement

VARKENSHOUDERS NEMEN VEEL MAATREGELEN OM DE GEZONDHEID TE VERBETEREN EN ZE ZIJN VOORTDUREND BEZIG OM HUN VARKENS BETER NAAR BEHOEFTE TE VOEREN. HOE BEREKEN JE NU HET EFFECT VAN GEZONDHEIDSMAATREGELEN, OF AANPASSING IN DE VOEDING OP DE VOERWINST?

Een betere gezondheid vergt vaak in eerste instantie een investering in bijvoorbeeld vaccins, wijziging van looplijnen, extra kleding, materialen, enzovoort. De varkensdierenarts van Boehringer Ingelheim laat zien hoe je de ROI kunt berekenen: de Return On Investment, oftewel de economische voordelen die de investeringen opleveren. Hoe bereken je daarbij dan bijvoorbeeld het effect van biosecurity of vaccinatie op de gezondheid? Met welke kengetallen doe je dat? Wat is voerwinst en uit welke factoren is deze opgebouwd? De zeugen/biggen- en vleesvarkensspecialisten van ForFarmers laten zien op welke factoren u de meeste invloed kan uitoefenen. En wat het effect is van verbetering van 0,1 punt voederconversie bij de vleesvarkens of één extra afgeleverde big per zeug per jaar op de voerwinst. Dit inzicht zorgt ervoor dat u gerichtere doelstellingen kunt maken. Na deze avond bent u beter in staat om het effect van gezondheidsmaatregelen en verbetering van technische resultaten te vertalen naar euro’s.

Programma:

15.45 uur Ontvangst
16.00 uur Opening door begeleider Alfons van den Belt
16.15 uur Expertbijdrage: Gezondheid voor een prikkie Varkensdierenarts Boehringer Ingelheim Animal Health
17.00 uur Expertbijdrage: Sturen op rendement Specialisten varkenshouderij van ForFarmers
17.45 uur Vragen en discussie
18.00 uur Diner: soep en broodjes
18.45 uur Workshop ronde 1 (voor zeugen en vleesvarkens apart)
1. Rekenen aan economisch rendement van gezondheid
In deze workshops gaan we aan de slag met het berekenen van het economische rendement van het verbeteren van de gezondheid. Hoeveel moet een big of vleesvarken beter groeien zodat de vaccinatie uit kan? Wat levert een betere structuur in je bedrijf op? Wat kost een bijwerking van een vaccinatie? We maken daarbij gebruik van de online calculator.
2. Inzicht door rekenen
Welke factoren hebben een grote invloed op het economisch kengetal ‘voerwinst’? Vleesvarkens- en zeugenhouders gaan apart in groepjes werken aan een opdracht. Aan de hand van een voorbeeld rekenen we allerlei aspecten door die bijdragen aan een hoge voerwinst. Hierna zoeken we samen op interactieve wijze antwoord op een aantal stellingen en vragen.
19.30 uur Pauze
19.45 uur Workshop ronde 2 (voor zeugen en vleesvarkens apart)
21.00 uur Afsluiting

Meld u hier aan of bekijk de volledige uitnodiging.

Aanmelden voor deze Kennissessies kan tot uiterlijk vier dagen voor het begin van de betreffende Kennissessie. Er zijn drie bijeenkomsten voor varkenshouders, bedrijfsleiders en medewerkers. Kies de bijeenkomst die bij u past. Deelname kost € 50,– per persoon (factuur wordt na de bijeenkomst toegestuurd). Werkt u samen met één van de onderstaande partners? Profiteer dan van het kortingsaanbod.