Zoeken
For the Future of Farming
NOVA Ontwikkeld voor het levenFerm4FarmHet leven begint met VidaAgroscoop

13-11-2017

CCM: oogst en wijze van inkuilen bepalen het eindresultaat

Afbeelding: CCM

CCM is een zeer gewaardeerde grondstof in varkensvoeding vanwege de smakelijkheid en hoge energiewaarde en het positieve effect op de gezondheid. De positieve eigenschappen van CCM komen echter alleen optimaal tot hun recht als het oogsten, malen, opslaan en vervoederen op de juiste manier gebeurt. Zo doet u dat:

Oogsten: kies het juiste moment

Voor een geslaagde kuil is het belangrijk om het juiste dorsmoment te kiezen. De korrel is oogstrijp als er op het aanhechtingsvlak van de pit en de spil een zwarte verkleuring ontstaat. De droge stof van de korrel is op dat moment minstens 60%. Voor een goede conservering van CCM is vocht nodig. Voor brijvoerbedrijven is een vochtgehalte tussen 60 en 65% optimaal. Voor CCM bestemd voor droogvoerbedrijven is de richtlijn 65-70% vocht in verband met de loopeigenschappen.

Malen: let op de juiste maalfijnheid

De maling van CCM is van grote invloed op het technisch resultaat. Een te grove maling heeft een negatief effect op groei en voederconversie.

Inkuilen: doe het zorgvuldig

Analyse: weet wat u voert

Uit onze jaarlijkse analyses van vele CCM-monsters blijkt dat er een grote variatie zit in het zetmeel- en ruw-vetgehalte. Dit zorgt voor grote verschillen in energiewaarde en kan bij een groot CCM-aandeel in het rantsoen zomaar oplopen tot 2 à 3 punten EW-verschil op eindrantsoen. Voor een zo nauwkeurig mogelijke rantsoenberekening is het daarom raadzaam om de CCM-kuil te laten analyseren en een bedrijfsspecifieke matrix te laten opstellen. Tijdens de jaarlijkse CCM-Actie van ForFarmers kunt u uw CCM laten onderzoeken op droge stof, ruw eiwit, zetmeel, ruw vet, mycotoxinen ZEA en DON en maalfijnheid.

De uitslagen van de eerste CCM monsters van oogst 2017 laten zien dat de gemiddelde nutriënt waarden in lijn liggen met de waarde van voorgaande jaren. Het gemiddelde DON niveau van CCM 2017 ligt rond de 300 en ZEA rond de 35 ppb in de droge stof. Dit zijn lage niveaus en maakt CCM dus een veilig product voor varkens.

Wilt u deelnemen aan CCM-actie om te zien wat de kwaliteit van uw CCM is? Neem dan contact op met één van de specialisten van ForFarmers, zij helpen u graag.