Zoeken
For the Future of Farming
NOVA Ontwikkeld voor het levenFerm4FarmHet leven begint met VidaAgroscoop

03-07-2014

Hou de stal koel

Zeker in een hete zomer is een optimaal functionerende klimaatinstallatie van essentieel belang. Welke aspecten verdienen uw aandacht?

Ventilatiecapaciteit:

Reinig plekken waar door vervuiling tegendruk kan ontstaan
Voor een goede klimaatbeheersing is het van belang dat de maximale ventilatiecapaciteit van het klimaatsysteem ook daadwerkelijk gehaald wordt. Niets is vervelender dan toerentalalarmen in de zomer. Zodra de hoofdventilatoren bij centrale afzuiging maximaal draaien en er toch toerentalalarmen ontstaan, kan de ventilatie in enkele afdelingen zeer ver terugvallen met alle gevolgen van dien. Het totale drukverlies over de stal moet daarom niet te hoog oplopen. Reinig daarom de plekken waar door vervuiling veel tegendruk kan ontstaan.

Plaats een instroomring
Schone ventilatoren hebben meer capaciteit dan vuile ventilatoren. Verder is met een instroomring de capaciteit van een ventilator heel eenvoudig met ongeveer 20% te verhogen.

Reinig de luchtwasser
Luchtwassers kunnen voor drukverlies zorgen, al zijn de verschillen tussen wassers erg groot. In de praktijk zien we drukverliezen over de wasser van 20 pascal bij een schone wasser van voldoende capaciteit tot 150 pascal bij een vervuilde wasser die aan de kleine kant is qua capaciteit. Zorg daarom in ieder geval bij warm weer voor een maximaal schone luchtwasser zodat hierdoor geen ventilatiecapaciteit verloren gaat.

Reinig de meet/smoor units
Schone meet/smoor units geven minder drukverlies dan vuile units. Verder moeten meet/smoor units voldoende groot zijn om te hoge luchtsnelheden te voorkomen. Een luchtsnelheid van 10,0 meter per seconde in een unit geeft een drukverlies over de unit van 60 pascal, terwijl een luchtsnelheid van 6,5 meter /seconde een drukverlies van 25 pascal geeft.

Voorkom luchtwervelingen
Naarmate luchtsnelheden toenemen, is er meer kans op botsen en wervelen van de lucht in bochten of hoeken van het centraal afzuigkanaal. Vaak is dit met eenvoudige luchtgeleidingsplaten te voorkomen. Dit komt de ventilatiecapaciteit enorm ten goede.

Controleer de luchtinlaatopening
De luchtinlaatopening geeft meestal weinig drukverlies. Zeker in vergelijking met het drukverlies over de rest van de stal. Toch is ook hier een goede reiniging verstandig. Zeker wanneer hier windbreekgaas of geperforeerd damwand aanwezig is.

Tocht:
Zelfs bij heet weer kunnen varkens last hebben van tocht. Dit treedt dan altijd op in de nacht. Om dit te voorkomen, moet het ventilatieniveau ’s nachts voldoende zakken. Dit wordt vooral bepaald door de temperatuurinstelling op de ventilatieregelaar.

Verhoog temperatuurinstelling
Het kan verstandig zijn om deze instelling bij warm weer te verhogen. Sommige ventilatieregelaars kunnen zo worden ingesteld dat de temperatuurinstelling automatisch verhoogd wordt als de maximumventilatie bereikt wordt. Hierdoor gaat de ventilatie gedurende de nacht, wanneer de afdeling afkoelt, sneller naar een lager niveau. Natuurlijk kan dit ook handmatig, via bijvoorbeeld een curve correctie, geregeld worden.

Instellen bandbreedte afhankelijk van buitentemperatuur
Bij sommige ventilatieregelaars is het ook mogelijk om de bandbreedte afhankelijk van de buitentemperatuur in te stellen. Als deze instelling actief is, wordt de bandbreedte vergroot zodra de buitentemperatuur onder een bepaald niveau zakt. Zodra bandbreedte groter wordt, zakt automatisch het ventilatieniveau bij een gelijkblijvende afdelingstemperatuur.

(Bron: Jan van den Brink, klimaatspecialist FarmConsult)