Zoeken
For the Future of Farming
NOVA Ontwikkeld voor het levenFerm4FarmHet leven begint met VidaAgroscoop

06-07-2015

Repareren plattelandswoning onderdeel luchtkwaliteit niet mogelijk

Volgens minister Schultz van Haegen is het niet mogelijk is om de beperking van de plattelandswoning als gevolg van een uitspraak van de Raad van State op nationaal niveau te repareren.

Uit de uitspraak van de Raad van State van februari van dit jaar volgt dat er voor plattelandswoningen geen uitzondering geldt voor de beoordeling van luchtkwaliteit. Ontwikkelingen van agrarische bedrijven die zorgen voor een overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof bij een plattelandswoningen, zijn zodoende niet toegestaan. Omdat dit juist niet de bedoeling was van de plattelandswoning, heeft de minister laten onderzoeken of de uitspraak op nationaal niveau gerepareerd zou kunnen worden. Dit blijkt niet mogelijk.

Uit ander onderzoek concludeert de minister dat de aard en omvang van de problematiek als gevolg van de uitspraak vooralsnog beperkt lijken. Omdat de uitspraak enkel een strenge toetsing aan fijn stofnormen voorschrijft, treden risico’s op overschrijdingen met name op in gebieden met veel intensieve (pluim)veehouderijen. De uitspraak heeft immers enkel betrekking op fijn stof en niet op geur en geluid.

De minister gaat na of dezelfde problematiek in andere EU-landen speelt. Als dat het geval is, wil ze proberen om hiervoor een oplossing op Europees niveau te vinden.