Zoeken
For the Future of Farming
NOVA Ontwikkeld voor het levenFerm4FarmHet leven begint met VidaAgroscoop

23-05-2017

Vleesvarkensbedrijven ForFarmers realiseren ruim 11.500 Euro meer voerwinst

Resultaten vleesvarkensbedrijven Agroscoop 2016

ForFarmers-klanten realiseerden in 2016 gemiddeld € 2,06 meer voerwinst per afgeleverd vleesvarken. Een vergelijking tussen de onafhankelijke Landelijke benchmark van 851 Nederlandse vleesvarkensbedrijven en de Agroscoop-cijfers van ForFarmers-bedrijven laat dat zien. Gebaseerd op een aantal van gemiddeld 5706 afgeleverde vleesvarkens per bedrijf realiseerden de ForFarmers-klanten gemiddeld € 11.754 meer voerwinst in 2016.

De hogere voerwinst is het resultaat van een scherpere EW-conversie (25-117kg) van 2,79 en lagere gecorrigeerde voerkosten van € 0,580 vergeleken bij het landelijk gemiddelde van 2,81 EW-conversie en € 0,602 voerkosten/kg groei (25-117kg). Gecombineerd met een goede groei resulteert dit in € 6 meer voerwinst per plaats en € 2,06 meer voerwinst per afgeleverd vleesvarken. Deze cijfers komen uit Agroscoop, een monitoringsprogramma van ForFarmers, dat de specialisten inzicht en grip geeft om te sturen op resultaten bij onze klanten. Sinds kort is het ook mogelijk om de resultaten ‘real time’ te volgen, zodat direct bijsturen met voer en advies mogelijk is.

Voer en maagdarmgezondheid
In 2013 introduceerde ForFarmers het DELTA-voerassortiment voor vleesvarkens. In dit assortiment is veel aandacht voor een optimale maagdarmgezondheid van de varkens als belangrijke basis voor goede technische en financiële resultaten. Ook de analyse van de ruim honderd DELTA-scores, metingen van gezondheidsaspecten in relatie tot voer, draagt hieraan bij.

Investeren in onderzoek
Patricia Beckers, manager Nutritie en Innovatie Centrum Varkens bij ForFarmers, duidt de resultaten: “We investeren continu in onderzoek en ontwikkeling van onze voeders en productieprocessen om onze klanten te ondersteunen in het behalen van een beter rendement, een gezonde varkensstapel en hogere efficiëntie. Zo hebben we recent het DARMperfect-concept geïntroduceerd. Hierin komt de nieuwste kennis van grondstoffen, nutriëntwaarden, productiewijze en maagdarmgezondheid samen. Onze Total Feed-aanpak leidt aantoonbaar tot goede resultaten en meer rendement voor onze klanten.”

Total Feed Business
Jan Baan, directeur Varkens bij ForFarmers, onderstreept dit: “De vergelijking met de onafhankelijke Landelijke benchmark bewijzen het voordeel van onze Total Feed-benadering. Via onze Varkens Academie leiden we onze varkensspecialisten en –accountmanagers zó op dat ze onze klanten maximaal kunnen ondersteunen met de nieuwste kennis op het gebied van voer en voertoepassing en daarnaast op onder andere gezondheid en huisvesting. Zo werken we zij aan zij met onze klanten om het beste resultaat te realiseren in de stal én onderaan de streep.”

Award Beste Advies
De positieve Agroscoopresultaten volgen op de benoeming van ForFarmers voor het Beste Advies in 2016 en de Beste Koop in 2015 door het vakblad V-Focus. De combinatie van Producten, Team en Resultaat vormen het hart van de ForFarmers-belofte ‘For the Future of Farming’ die in 2016 gelanceerd is.