Zoeken
For the Future of Farming
NOVA Ontwikkeld voor het levenFerm4FarmHet leven begint met VidaAgroscoop

30-09-2014

Vragen en antwoorden over biestopname

De Biest-Score heeft al tot veel nieuwe inzichten geleid en geeft inmiddels antwoord op vele vragen. Ook zijn er weer nieuwe vragen uit het onderzoek gekomen. Daarmee gaat onze zoektocht verder. Enkele van de nieuwste inzichten delen we hier met u.

Is de toomgrootte bepalend voor de Biest-Score?

Ja en nee.

Nee, de toomgrootte is niet of nauwelijks van invloed op de opname van antistoffen. In het verleden is er alleen onderzoek gedaan naar de gewichtstoename van biggen als maat voor de biestopname. De gewichtstoename in de eerste 24 uur zegt echter niets over het opgenomen aandeel antistoffen, omdat de concentratie aan immunoglobulinen (IgG) in de biest nu eenmaal zeer snel afneemt na start van het geboorteproces.

Om dus ook voldoende kwaliteit biest te krijgen is snelle toegang tot het uier noodzakelijk. Voor de benodigde energie is de hoeveelheid opgenomen biest wel relevant. Een eventueel energietekort kan worden aangevuld met bijvoorbeeld ranja of andere suikerhoudende drankjes.

Dus, ja, in die zin is de biest bij grotere tomen wel een beperkende factor. Een tekort aan energie leidt tot een snellere afkoeling van de biggen en daarmee tot een verhoogde uitval. Gemiddeld produceert een zeug de eerste 24 uur na geboorte van de eerste big ongeveer 3,4 kg biest. Verschillen tussen zeugen zijn echter groot. De productie kan variëren van 2,5 tot 5,2 kg en kent soms uitschieters naar 1,5 en 7 kg biest.

Werkt split suckling?

Ja. Uit diverse wetenschappelijke studies blijkt dat de opname van antistoffen verhoogd kan worden met split suckling. Uit studieclubs kwam naar voren dat de spreiding binnen tomen veel lager is als split suckling is toegepast. Dit wordt op de Biest-Score uitgedrukt in het getal CV. Streef naar een CV onder de 20%. Dit getal is belangrijker dan de gemiddelde IgG, daar het ook iets zegt over de verdeling van de biest. Het is dus een maat voor het aantal achterblijvende biggen.

Gebruik bij split suckling het boerenverstand: zonder alleen de luxere en eerstgeboren biggen af. Gewicht zegt niet alles. Een big van 2,5 kg die als laatste geboren is na een lang geboorteproces staat namelijk ook op achterstand. Eerstgeboren biggen zijn droger (navelstreng) en hebben een goed gevulde buik. Merken met een kleurtje kan, maar geeft ook verkleuring van de hokinventaris.