Zoeken
For the Future of Farming
Terra+

Meer melk uit ruwvoer met TERRA+

Afbeelding: TERRA  Visual

Is meer en beter ruwvoer per hectare ook voor u een kans om te werken aan lagere kostprijs per kg melk?  Met de nieuwe totaalaanpak TERRA+  stelt ForFarmers elke veehouder in staat om meer melk te produceren met voer van eigen bodem!

Met TERRA+  optimaliseert u in 5 stappen elke schakel in de productie en benutting van ruwvoer: bodem, bemesting, gewas, conservering en rantsoensamenstelling.

Stap 1: Doelstelling bepalen, waar staat u?
Wat kunt u extra verdienen met verhoging van de drogestofopbrengst per hectare en/of de voederwaarde van het ruwvoer? U melkveespecialist laat het u zien met behulp van ons programma Melk€fficient.

Afbeelding: Terra  rekenvoorbeeld
Rekenvoorbeeld: resultaat verbetering van de ruwvoeropbrengst en –kwaliteit voor een bedrijf met 100 melkkoeien, 8.500 kg melk/koe en 50 hectare

Stap 2: Analyse
Met Terra+ Ruwvoerscan maken we een praktische analyse van de sterke en te verbeteren punten in elke schakel van uw ruwvoerproductie.

Stap 3: Plan van aanpak
Gaat u focussen op de bodem? Moet de bemesting beter? Is de grasmat aan vervanging toe? Verliest u teveel voer en voederwaarde bij het in- en uitkuilen? Kortom: u gaat prioriteiten stellen, keuzes maken en aan de slag.

Stap 4: Uitvoering
Uw melkveespecialist adviseert u bij de uitvoering, zo nodig in samenwerking met één van de ruwvoerspecialisten van ForFarmers. Hierbij introduceert ForFarmers met AgroMineraal Plus een nieuw en innovatief programma om u snel en eenvoudig te kunnen voorzien van een  landbouwkundig optimaal bemestings- en teeltadvies, passend binnen de ruimte van de mestwetgeving.

Stap 5: Monitoren en evalueren
Regelmatig bespreekt u met uw specialist of u uw doelen bereikt of gaat bereiken. Wat gaat goed? Wat verloopt niet volgens plan? Hoe kunt u bijsturen?

Wilt u direct advies bij één van de onderdelen van het ruwvoerproces, bijvoorbeeld de bodem? Of wilt u op basis van uw bedrijfssituatie direct een passend landbouwkundig bemestings- of teeltadvies? Bespreek de mogelijkheden met uw melkveespecialist, dealer of accountmanager.

Meer informatie over melkefficiënt