Waar ben je naar op zoek?

Certificering

Om tegemoet te komen aan de eisen in de specifieke kwaliteitsprogramma’s van onze klanten neemt ForFarmers deel aan keten- en kwaliteitsconcepten.

GMP+-certificering
De GMP+-certificering houdt een GMP+/FSA (Feed Safety Assurance) en een GMP+/FRA (Feed Responsibility Assurance) in. De FSA heeft betrekking op de al langer bekende voedselveiligheidsaspecten; de FRA regelt de garantie voor afnemers dat ForFarmers werkt conform de met partners in de voedselketen afgesproken voorwaarden over verantwoord geteelde, geoogste en verhandelde veevoeders en veevoedergrondstoffen. Een voorbeeld is het voldoen aan de eisen ten aanzien van milieubelasting en duurzaamheid bij de teelt, oogst, handel en verwerking van soja en de van soja afgeleide vochtrijke voeders.

SecureFeed
ForFarmers neemt deel aan SecureFeed, het systeem waarmee de Nederlandse diervoederleveranciers de borging van de voedselveiligheid regelen. Het gaat hierbij om alle diervoeders zoals ruwvoer, vochtrijke diervoeders, enkelvoudige voedermiddelen, mengvoeders en mineralenvoeders. SecureFeed ontwikkelt en beheert een gezamenlijk systeem voor monitoring en risicobeoordeling van grondstoffen en de leveranciers ervan.

SKAL
ForFarmers levert ook veevoeders aan veehouders die op biologische wijze melk, vlees en eieren produceren en is om die reden SKAL gecertificeerd.

KAT
ForFarmers neemt deel aan KAT. KAT is een Duitse organisatie die de productie bewaakt van eieren van alternatieve en gangbare herkomst uit Duitsland en de omringende EU-landen. De KAT-criteria gaan verder dan de wettelijke criteria. Dierenwelzijnsaspecten spelen een centrale rol en KAT stelt hoge eisen aan kwaliteit en veiligheid.

Qualität und Sicherheit GmbH en OVOCOM
Het Duitse Qualität und Sicherheit GmbH (Q-S) en het Belgische OVOCOM hebben met GMP+ een wederzijdse erkenning van hun certificeringssysteem afgesproken zodat wederzijdse leveringen van diervoeders mogelijk zijn. 

Downloads