Waar ben je naar op zoek?

Kwaliteit

In onze laboratoria monitoren wij uitgebreid op ongewenste stoffen en micro-organismen. Dit maakt deel uit van de kwaliteitsborging van de reststromen die ForFarmers onder de naam CirQlar levert. Mochten er ondanks deze gedegen kwaliteitsaanpak toch calamiteiten plaatsvinden, dan is er een bedrijven-aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze aanpak is integraal onderdeel van onze visie.

Kwaliteitsbewaking
ForFarmers levert en transporteert CirQlar-producten volgens de voorwaarden van de GMP+ Feed Safety Assurance systematiek. Tevens neemt ForFarmers deel aan SecureFeed, een gezamenlijk kwaliteitssysteem met meerdere leveranciers van voedermiddelen. Hierbij wordt de inkoop van grondstoffen en het productieproces bij elke producent en bij elk product gescreend. ForFarmers levert alleen veevoeders waarbij de combinatie van product en leverancier deze screening goed doorstaan heeft.

Onze kwaliteitsaanpak is gebaseerd op de HACCP-systematiek. Hierbij worden vooraf risico’s op het gebied van voedselveiligheid en gezondheid beoordeeld. Verder wordt er een dagelijkse manier van werken voorgeschreven waarbij eventuele schadelijke gevolgen van die risico’s zo volledig mogelijk worden voorkomen. Dus preventief werken door monitoring, kwaliteitsbeheersing, tracking & tracing om calamiteiten te voorkomen

Certificering is een belangrijk onderdeel van onze kwaliteitsbewaking. Klik hier als u meer wilt weten over Certificering.

Nutritionele kennis en informatie
Onze klanten hebben recht op betrouwbare informatie over de producten die ze van ons afnemen. De basis hiervoor ligt bij goede contacten met producenten. We laten ons tot in detail informeren over het actuele productieproces waarbij de veevoeders vrijkomen. Door daarnaast frequent monsters te nemen en te analyseren in erkende en gecertificeerde laboratoria kunnen we de voederwaarde juist inschatten.

ForFarmers maakt gebruik van de diensten van de eigen ForFarmers-laboratoria in Lochem en Langförden en van het Masterlab van Trouw Nutrition.

Daarnaast zijn er intensieve contacten met kennisinstituten op veevoedingsgebied zoals de WUR in Wageningen, Schothorst Feed Research in Lelystad, het ILVO in België, D.T.V. in Duitsland en het INRA in Frankrijk. Hierdoor passen we de best mogelijke kennis toe bij de voederwaardering van onze producten.