Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Waar ben je naar op zoek?

Vervallen betalingsrechten

16-9-2019

Inhoud van deze pagina

U vraagt elk jaar in de Gecombineerde opgave uitbetaling van betalingsrechten aan. Betalingsrechten vervallen als u er 2 jaar lang geen subsidiabele grond voor heeft. Een vervallen recht kunt u nooit meer laten uitbetalen.

Situaties waarin betalingsrechten vervallen

Bij het vervallen van betalingsrechten kijken we naar de omvang van de betalingsrechten in gebruik op 15 mei van het lopende subsidiejaar. Betalingsrechten die dan verhuurd zijn, rekenen we niet mee. De betalingsrechten vervallen als u 2 jaar achter elkaar:

  • minder subsidiabele grond heeft dan dat u aan betalingsrechten heeft. Dat kunnen uw eigen rechten zijn, maar ook gehuurde rechten.
  • geen uitbetaling van de betalingsrechten heeft gekregen. U heeft 2 jaar achter elkaar op tijd uitbetaling aangevraagd, maar u heeft geen GLB-betaling ontvangen. Dit kan komen doordat het bedrag aan directe betalingen minder was dan € 500. Of omdat u niet voldeed aan de voorwaarde van actieve landbouwer.
  • de betalingsrechten niet heeft benut. Dit kan komen doordat u 2 jaar achter elkaar niet of niet op tijd uitbetaling van de betalingsrechten heeft aangevraagd.

Betalingsrechten vervallen eerder

Als u in 2019 én in 2020 minder landbouwgrond in gebruik heeft dan dat u betalingsrechten tot uw beschikking heeft, dan vervalt in 2020 de omvang van betalingsrechten die in beide jaren niet is benut. Dit is dus sneller dan tot nu toe. U kunt dit voorkomen door het teveel aan betalingsrechten te verhuren of verkopen. Of u huurt of koopt meer grond. Doe dit uiterlijk 15 mei van het aanvraagjaar.

Voorbeeld

In 2019 had u 20 hectare landbouwgrond en 25 betalingsrechten. In 2020 ook. Dit zijn rechten in eigendom (niet verhuurd) en gehuurde rechten. In 2020 vervallen dan 5 betalingsrechten. In 2021 kunt u deze betalingsrechten ook niet meer laten uitbetalen.

Voorbeeld

  • In 2019 gaf u 50 hectare subsidiabele grond op. U had 50 eigen betalingsrechten in gebruik. Omdat wij hebben geconstateerd dat u maar 48 hectare grond had, zijn 2 betalingsrechten niet gebruikt.
  • In 2020 geeft u 55 hectare subsidiabele grond op. U heeft nu 50 eigen betalingsrechten in gebruik. Daarnaast heeft u ook 5 rechten gehuurd. Omdat wij constateren dat u 54 hectare subsidiabele grond heeft, is 1 betalingsrecht niet gebruikt.

Volgorde vervallen rechten

Betalingsrechten vervallen in een bepaalde volgorde:

  • Eerst vervallen betalingsrechten die u in eigendom heeft en niet zijn verhuurd.
  • Daarna vervallen betalingsrechten die u gehuurd heeft. De rechten die u het kortst heeft gehuurd vervallen eerst, daarna de rechten die u al langer huurt.

Betalingsrechten die komen te vervallen, gaan naar de Nationale reserve. Een vervallen recht kunt u nooit meer laten uitbetalen. Overdragen kan ook niet meer.