Zoeken
For the Future of Farming
boer en zoonproductierechtenbiggen 2kuikensmelkveeresultaten

"Van idee tot stal"

De afdeling FarmConsult van ForFarmers adviseert u op het gebied van bedrijfsontwikkeling, stallenbouw, ruimtelijke ordening, milieu en diverse subsidiemogelijkheden. Met haar kennis en ervaring ondersteunt en begeleidt FarmConsult jaarlijks vele agrariërs bij het realiseren van hun ambities: “van idee tot stal”.

Praktisch en technisch advies

 • stallenbouw en efficiënte bedrijfsvoering
 • coördinatie tekenwerk


Ruimtelijke ordeningsadvies

 • bestemmingsplan (wijzigingen)
 • verzorgen ruimtelijke onderbouwing
 • coördinatie aanvullende onderzoeken
bedrijfsontwikkeling FarmConsult

Milieuadvisering

 • Melding activiteitenbesluit
 • Omgevingsvergunning
 • Natuurbeschermingswetvergunning
 • Toetsing en inpassing: o.a. ammoniak , geur, fijnstof, geluid en welzijnseisen
 • Binnen de kaders van o.a.: IPPC richtlijn, besluit MER, besluit huisvesting en natuurbeschermingswet
 • Coördinatie aanvullende onderzoeken
 • MER


Klimaatadvies

 • Bij ontwerp
 • Inregelen ventilatieapparatuur
 • (Jaarlijkse) klimaatcheck
 • Bij gezondheidsproblemen
   

Maatlat Duurzame Veehouderij

 • Toetsing/ advisering stal
 • Aanvraag certificering
 • aanvraag MIA/Vamil


Subsidieadvies

 • Inventariseren subsidiemogelijkheden
 • Verzorgen subsidieaanvragen
 • Voortgangsbegeleiding


Onze specialisten kunnen u ook informeren over:

 • Pacht en pachtovereenkomsten