Zoeken
For the Future of Farming
FarmConsult VergunningscheckHeader fosfaatcalculator herkauwersboer en zoonproductierechtenbiggen 2kuikensmelkvee

Fosfaatrechten melkveehouderij: Fosfaatcalculator geeft snel inzicht

De Nederlandse melkveehouderij krijgt naar verwachting vanaf 1 januari 2018 te maken met fosfaatrechten. Maar hoeveel rechten krijgt u toegewezen? En is dit voldoende voor uw verwachte melkproductie en dieraantallen in 2018? De Fosfaatcalculator geeft u snel en eenvoudig inzicht.

Download hier de Fosfaatcalculator.

Het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee is een aanvulling op de al bestaande onderdelen, zoals de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat, de mestverwerkingsplicht en verantwoorde en grondgebonden groei melkveehouderij. Fosfaatrechten worden uitgedrukt in kilogrammen fosfaat: één recht is één kilogram fosfaat. Het stelsel betreft uitsluitend bedrijven met melkvee (diercategorie 100, 101 en 102). Vanaf het moment dat het stelsel van fosfaatrechten in werking treedt, mag u met uw melkvee niet méér fosfaat produceren dan het aantal fosfaatrechten dat u heeft.

Tijdig anticiperen

Het is handig om tijdig inzicht te hebben in het aantal fosfaatrechten dat u naar verwachting krijgt toegewezen. Met de Fosfaatcalculator rekent u dit voor uw bedrijf nu alvast uit. In combinatie met uw verwachte melkproductie en dieraantallen in 2018 krijgt u inzichtelijk of u voldoende rechten hebt. Dan bent u goed voorbereid en kunt u tijdig anticiperen.

Berekenen fosfaatrechten

Voor de vaststelling van de fosfaatrechten per bedrijf worden de volgende gegevens gebruikt:

  • aantal stuks melkvee en jongvee op 2 juli 2015
  • melkproductie in 2015
  • gemiddeld aantal stuks melkvee en jongvee in 2015
  • fosfaatplaatsingsruimte

Melkveebedrijven die recht hebben op fosfaatrechten, hebben in augustus 2016 een brief van RVO ontvangen met voorgaande informatie. Tot en met 31 mei 2017 had u de mogelijkheid om uw gegevens te wijzigen. Vanaf 1 juni 2017 kunt u alleen nog uw gegevens raadplegen via mijn.rvo.nl.

Meer info, aan- of verkoop: bel FarmConsult

Met de Fosfaatcalculator rekent u nu alvast uit hoeveel rechten u krijgt. U krijgt zo inzichtelijk of u fosfaatrechten over heeft, of dat u juist fosfaatrechten nodig heeft. De fosfaatrechten zijn verhandelbaar. Voor vragen over fosfaatrechten maar ook bij interesse in aan- en verkoop kunt u bij FarmConsult terecht. Bij een transactie ontzorgt FarmConsult u volledig: we regelen de overeenkomsten, verzorgen de registratie bij RVO én staan garant voor een correcte en zekere financiële afhandeling.

Wilt u fosfaatrechten kopen of verkopen of heeft u een vraag? Neem dan contact op via telefoonnummer 0573 - 28 89 89, per mail naar productierechten@forfarmers.eu of vul onderstaand contactformulier in. Onze productierechtenspecialisten helpen u graag verder.