Zoeken
For the Future of Farming
FarmConsult VergunningscheckHeader fosfaatcalculator herkauwersboer en zoonproductierechtenbiggen 2kuikensmelkvee
17-04-2018 | Ontwerpbestemmingsplan ‘Borger-Odoorn Bestemmingsplan Buitengebied’
Met ingang van donderdag 29 maart 2018 tot en met woensdag 9 mei 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Borger-Odoorn Bestemmingsplan Buitengebied’ van de gemeente Borger-Odoorn (hierna: het ontwerp) ter inzage. Gedurende deze termijn...

Lees meer
16-04-2018 | Nieuw beleid agrarische ontwikkelingsruimte Drenthe in de maak
De provincie Drenthe gaat de spelregels voor agrarische ontwikkelingsruimte aanpassen. Deze nieuwe spelregels staan in de Ontwerp-Revisie Omgevingsvisie Drenthe 2018 en de Ontwerp-Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 die van 5 april...

Lees meer
16-04-2018 | Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen
De Eerste Kamer stemt op 17 april 2018 in met het wetsvoorstel tot afschaffing van de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen. Dit betekent dat ook de legessanctie vervalt zodra het wetsvoorstel in werking treedt. De Tweede Kamer ging op...

Lees meer
09-04-2018 | Uitkomsten onderzoek geurreductie luchtwassers
In 2015 werden in het tussenadvies van de bestuurlijke werkgroep evaluatie geurhinder twijfels geuit over de prestaties van luchtwassers. Dit heeft ertoe geleid dat het toenmalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de Wageningen University...

Lees meer
05-04-2018 | Voortgang fosfaatrechtenstelsel en knelgevallen
1
Minister Schouten informeert de Kamer In een brief aan de Tweede Kamer informeert Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, over de voortgang van het fosfaatrechtenstelsel en de verwachte oplossingen voor knelgevallen....

Lees meer
03-04-2018 | Nieuw bestemmingsplan voor buitengebied Boxmeer in voorbereiding
Het bestemmingsplan voor het buitengebied van Boxmeer gaat veranderen. Vanaf woensdag 28 maart 2018 ligt het voorontwerp 4 weken ter inzage. Tot en met dinsdag 24 april 2018 kunt u een inspraakreactie indienen bij de gemeente. We zetten de belangrijkste...

Lees meer
26-03-2018 | Stand van zaken Omgevingswet: planning
1
Planning stelselherziening omgevingswet. Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties.
Op 8 maart jl. stuurde minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van Omgevingswet. De Omgevingswet Met de Omgevingswet worden 26 wetten (waaronder de Wet ruimtelijke...

Lees meer
20-03-2018 | Geitenhouderij Nederweert op slot
Op 13 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Nederweert een voorbereidingsbesluit genomen waardoor bedrijfsontwikkeling van de geitenhouderij binnen de gemeente met een jaar op slot gaat. Door het voorbereidingsbesluit is het met ingang van...

Lees meer
13-03-2018 | Oost Gelre blokkeert nieuwvestiging intensieve veehouderij in LOG Ruurlosebroek en Mariënvelde
Op 6 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Oost Gelre een voorbereidingsbesluit genomen waardoor de mogelijkheid voor nieuwvestiging van nieuwvestiging van intensieve veehouderijen in het landbouwontwikkelingsgebieden Ruurlosebroek en Mariënvelde...

Lees meer
13-03-2018 | Afwijking stikstofplafond Bronckhorst: bestemmingsplan en omgevingsvergunning coördineren
Op 22 februari 2018 heeft de raad van Bronckhorst een coördinatiebesluit genomen om bij agrarische bedrijfsontwikkeling die het stikstofplafond uit het bestemmingsplan “Landelijk gebied” te boven gaat, de procedure voor de bestemmingsplanherziening...

Lees meer