Zoeken
For the Future of Farming
FarmConsult VergunningscheckHeader fosfaatcalculator herkauwersboer en zoonproductierechtenbiggen 2kuikensmelkvee

22-06-2017

Veehouder in Brabant? Plannen van de provincie hebben grote invloed op uw bedrijf.

Het is nu volop in het nieuws; Gedeputeerde Staten van de provincie Brabant hebben hun voorstel gepresenteerd dat versneld moet leiden tot een zorgvuldige veehouderijsector in Brabant. De Brabantse veehouderij moet bewegen naar een sector die maatschappelijk geaccepteerd en gewaardeerd wordt, diervriendelijk produceert, past in zijn natuurlijke omgeving en geen onaanvaardbare gezondheidsrisico’s meebrengt. De plannen zijn zo rigoureus dat het de toekomst van de Brabantse veehouderijsector zwaar zal treffen.

Het voorstel bevat onder andere de volgende onderdelen:

Stalderen: nieuwe stal alleen toegestaan als elders in dezelfde regio meer  staloppervlak (110%) verdwijnt.
Brabant wijst zes stalderingsgebieden aan. Het bouwen of in gebruik nemen van een stal is alleen toegestaan als er elders in dezelfde regio meer staloppervlak (110%) verdwijnt. Een stal moet de afgelopen 3 jaar in gebruik zijn geweest om in te kunnen zetten voor staldering, het stalderen met leegstaande stallen is niet toegestaan. De provincie stelt een stalderingsloket in, het stalderen loopt verplicht via dit loket. Stalderen geldt niet voor melkvee, schapen en nertsen.

In 2022 moeten oude stallen zijn aangepast.
De Verordening natuurbescherming wordt door de provincie aangepast om de ammoniakemissie uit stallen terug te dringen. In 2020 moeten verouderde stallen voldoen aan de gestelde emissie-eisen, maar onder voorwaarden kan dit 2022 worden. Binnen 20 jaar is een stalsysteem voor rundvee verouderd, voor de andere diercategorieën binnen 15 jaar. Intern salderen binnen een bedrijf en binnen een stal is in het voorstel niet langer toegestaan.

Emissie-eisen fors aangescherpt
De emissie-eisen in de Verordening natuurbescherming zijn aangescherpt en er zijn eisen toegevoegd voor diercategorieën (geiten en vleeskalveren waarvoor nu nog geen eisen zijn (Bekijk hier de aangescherpte eisen).. De emissiereductie-eisen worden in stappen verhoogd. De provincie wil veehouders stimuleren snel verouderde stallen aan te passen. Het voordeel daarbij is een lagere emissiereductie-eis dan wanneer langer gewacht wordt.

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV)
Om de gewenste verduurzaming en innovatie te behalen wordt de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) aangescherpt. U moet als veehouder meer maatregelen treffen om de vereiste BZV-score van 7,25 te halen.

Flankerend beleid
De provincie wil veehouders ondersteunen bij het zetten van stappen in de transitie met flankerende maatregelen. Er wordt onder andere gesproken over een investeringsfonds. In welke vorm of uitvoering is nog onbekend. Hoogstwaarschijnlijk moet u eerder en meer investeren, waardoor uw inkomen kan dalen. Dit alles zal grote gevolgen hebben voor de Brabantse veehouders. Al zijn de consequenties van de plannen nog niet helemaal te overzien, het zal wel leiden tot gedwongen sluiting van veel bedrijven. Op vrijdag 23 en 30  juni wordt het thema landbouw besproken door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten op de Statendag. Daarna zal Provinciale Staten een besluit over bovengenoemde punten nemen op vrijdag 7 juli. De bijeenkomsten van Provinciale Staten is openbaar en u kunt deze bijwonen.

Wat betekent dit voor uw bedrijf?
Natuurlijk wilt u graag weten wat de impact van bovenstaande regels zijn voor de toekomst van uw bedrijf. Neem contact op via telefoon 0573 28 89 89; onze specialisten weten wat er speelt en helpen u graag.