Zoeken
For the Future of Farming
FarmConsult VergunningscheckHeader fosfaatcalculator herkauwersboer en zoonproductierechtenbiggen 2kuikensmelkvee

Ruimte voor uw ambities

Ruimtelijke Ordening

Wilt u uw bedrijf uitbreiden? Een nieuwe stal bouwen?
Dan krijgt u te maken met ruimtelijke ordening en milieuwetgeving. Met beleid van de gemeente en steeds vaker ook van de provincie. Een oerwoud van regels waarin je snel de weg kwijtraakt.

Met het totaalpakket van FarmConsult krijgt en houdt u zicht op uw mogelijkheden. Wij kennen de procedures en de geldende wet- en regelgeving en nemen u desgewenst al het regelwerk uit handen. Zo krijgen uw ambities de ruimte die ze verdienen.

Totaalpakket: alles voor u geregeld
Op het gebied van ruimtelijke ordening bestaat onze dienstverlening uit de volgende onderdelen:

1. Opstellen ruimtelijk plan
Als uw plannen niet binnen het bestemmingsplan passen, bestaan er verschillende opties om uw ambities te realiseren. Voor deze opties geldt een afzonderlijke procedure. Op basis van de beste optie stellen wij een bestemmingsplanherziening of wijzigingsplan op of een omgevingsvergunning om van het geldende bestemmingsplan te mogen afwijken. Onze dienstverlening bestaat uit:

 • Opstellen onderbouwing: hieruit blijkt dat uw plan ruimtelijk gezien mogelijk is.
 • Coördineren onderzoek: voor de onderbouwing zijn bepaalde onderzoeken soms noodzakelijk. Wij werken samen met verschillende bureaus en kunnen voor u deze onderzoeken coördineren.
 • Opstellen voorschriften en plankaart: een bestemmingsplan bestaat uit voorschriften en een plankaart. Deze kunnen wij eveneens voor u verzorgen.
 • Begeleiden proces richting overheid:  het overleg met de overheid (meestal de gemeente) is van groot belang om de benodigde medewerking voor uw plan te krijgen. Wij begeleiden dit proces voor u.

2. Overige advisering over ruimtelijke ordening
Ook bij andere vragen over ruimtelijke ordening zijn wij u graag van dienst:

 • Locatiescan:
  Hiermee brengen wij de mogelijkheden voor agrarische bedrijfsontwikkeling op uw eigen bedrijfslocatie of een andere locatie in beeld. Dit is bijvoorbeeld zinvol bij de aankoop of verkoop van een bedrijfslocatie.
 • Advisering procedure:
  Wij zetten op een rij welke procedures mogelijk zijn om uw plannen  te realiseren en selecteren de beste optie.
 • Milieueffectrapportage:
  Bij bouwplannen moet soms een milieueffectrapport geschreven worden. Dankzij jarenlange ervaring op dit gebied, kunnen wij hier op een praktische manier invulling aan geven.
 • Omgevingsdialoog:
  Steeds meer overheden verwachten dat agrarische ondernemers hun plannen toelichten aan de buren. Dit wordt ook wel een ‘omgevingsdialoog’ genoemd. Wij ondersteunen u bij een dergelijke dialoog en leiden alles in goede banen.  

Meer weten?
Heeft u vragen over ruimtelijke ordening, neem dan contact op met de specialisten van FarmConsult of met uw voerspecialist of dealer.