Waar ben je naar op zoek?

Duurzaam voedsel produceren

ForFarmers staat voor een gezonde toekomst van de agrarische sector. Duurzaamheid is daarbij niet weg te denken. In de agrarische sector draait alles om de productie van voedsel. Op een duurzame manier voedsel produceren is een belangrijke, gezamenlijke opgave voor de gehele keten: van grondstoffen aan het begin van de keten, via het boerenerf, tot aan de supermarkt, waar consumenten hun boodschappen doen. Door haar centrale plek in deze voedselproductieketen, speelt de diervoederindustrie hierin een sleutelrol.

Onze aanpak van duurzaamheid

Bij ForFarmers nemen we onze rol als voorloper in de sector serieus. Duurzaamheid is, naast ambitie en partnerschap, een van onze kernwaarden. Bovendien is duurzaamheid met onze Going Circular-aanpak een van de bouwstenen van onze strategie. We hebben met Going Circular kraakheldere ambities en doelen gesteld, waarover we ook rapporteren in ons jaarverslag.

De drie thema's van Going Circular

De drie thema’s van Going Circular vormen de kern van de aanpak. Deze thema’s zijn gekozen in nauw overleg met partijen die bij ForFarmers betrokken zijn, waaronder boeren. Ze dienen als paraplu voor onze duurzaamheidsprojecten.

Afbeelding: Feed_Resources_Icon_Going_Circular_FC

"Grondstoffen voor voer"
Denk aan een verantwoorde inkoop van grondstoffen voor ons voer. Ook maken we al veel gebruik van reststromen, bijvoorbeeld uit de voedingsindustrie. Dit willen we nog verder uitbreiden.

Afbeelding: Feed_Production_Icon_Going_Circular_FC

"Voerproductie"
De uitstoot en het energieverbruik van ForFarmers staat hierin centraal. Hoe kunnen we onze productie en voerleveringen zo inrichten dat we het milieu zo min mogelijk belasten? Een voorbeeld: dankzij onze biomassacentrale die wordt gestookt op regionaal snoeiafval, verbruikt onze fabriek in Lochem vrijwel geen aardgas meer. Deze locatie willen we overigens in 2025 volledig energieneutraal hebben draaien.

Afbeelding: Feed_Solutions_Icon_Going_Circular_FC

"Voeroplossingen"
Binnen dit thema kijken we naar de efficiëntie in de hele keten, zoals op het boerenerf. Hoe kunnen we bijvoorbeeld met innovaties en met onze voeroplossingen helpen om de uitstoot van bijvoorbeeld stikstof op het boerenerf terug te dringen?
 

Los van deze thema’s zetten we onze kennis in om diergezondheid en dierenwelzijn te verbeteren.

Duurzaamheidsnieuws