Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Waar ben je naar op zoek?

Duurzaamheid

ForFarmers staat voor een gezonde toekomst van de agrarische sector. Duurzaamheid is daarbij niet weg te denken. In de agrarische sector draait alles om de productie van voedsel. Op een duurzame manier voedsel produceren is een belangrijke, gezamenlijke opgave voor de gehele keten: van de grondstoffen aan het begin van de keten, via het boerenerf waar de productie plaatsvindt, tot aan de supermarkt aan het einde van de keten, waar consumenten hun boodschappen doen. Door haar centrale plek in deze voedselproductieketen, speelt de diervoederindustrie hierin een sleutelrol.

Bij ForFarmers nemen we onze rol als voorloper in de sector serieus. Duurzaamheid is een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van onze activiteiten. Daarom is het ook één van onze drie kernwaarden, naast ambitie en partnerschap. Hoe merk je dat in de praktijk? Bijvoorbeeld aan onze inzet voor ‘meer met minder’. Ofwel: meer dierlijke eiwitten produceren terwijl we daarvoor minder grondstoffen gebruiken. Om dat te realiseren, werken we aan efficiënte en innovatieve voeroplossingen. Onze focus ligt daarbij op een betere gezondheid en een beter welzijn van dieren.

Aanpak duurzaamheid

In de duurzaamheidsstrategie van ForFarmers staan drie thema’s centraal: milieu, mens & maatschappij en diergezondheid & dierenwelzijn. Binnen deze thema’s hebben we zes onderwerpen benoemd waarop we ons concentreren (zie afbeelding hieronder). Deze thema’s zijn gekozen in nauw overleg met alle partijen die bij ForFarmers betrokken zijn, waaronder boeren. De inbreng en betrokkenheid van deze partijen is een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van onze duurzaamheidsstrategie. 

ForFarmers levert op diverse manieren een bijdrage aan een duurzame voedselproductie. Onder andere door duurzaam geproduceerde grondstoffen in te kopen en de voeders steeds duurzamer te produceren en te transporteren. Maar ook door te werken aan een duurzame(re) veehouderij. Dat doen we door specifieke voeders en concepten te ontwikkelen met een positieve invloed op diergezondheid en dierenwelzijn. 

Duurzaamheidsnieuws