Waar ben je naar op zoek?

Een gezond varken is een duurzaam varken

Sector Nieuws Sector Nieuws24-2-2020

De Nederlandse varkenshouderij loopt internationaal voorop als het gaat om duurzaamheid en efficiëntie. Belangrijk daarbij zijn gezonde dieren die efficiënt met mineralen omgaan. ForFarmers draagt daar met voer en begeleiding met volle overtuiging aan bij. Recentelijk is de lat met het ULTRA-vleesvarkensvoer weer een stuk hoger gelegd.

Varken is het ultieme kringloopdier

Al jaren krijgt de gezondheid van varkens volop aandacht. Waar het vroeger vooral ging om doelen als verlaging van antibioticagebruik en verbetering van rendement, speelt gezondheid nu ook een rol bij het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen. Zo is een goede darmgezondheid belangrijk voor een lage voerconversie en daarmee een efficiënte mineralenbenutting. Dat vermindert de uitstoot van fosfaat, stikstof en CO2. Gezonde varkens voelen zich bovendien beter en hebben minder of bijna geen medicijnen nodig. Dat is goed voor het varken en de boer en steeds belangrijker voor de maatschappij. Meer in het algemeen is het varken het ultieme kringloopdier. Op bedrijven met bijproducten spreekt het voor zich, maar ook in gangbare mengvoeders worden grote hoeveelheden reststromen gebruikt. In de visie van ForFarmers wordt de plek van het varken in de circulaire landbouw mede dankzij innovaties en verbeteringen rondom voeding steeds belangrijker.

Corné van de Ven, technische specialist

Quote
"We hebben focus op gezondheid door te zorgen voor een optimale voersamenstelling en juiste inzet van voeders op de bedrijven"

Verhoging omzetting van voer naar vlees

Voor ForFarmers is focus op gezondheid al jaren vanzelfsprekend. Ook loopt ForFarmers voorop met nieuwe ontwikkelingen zoals fermentatie. Daarmee worden grondstoffen beter benut, wat de diergezondheid én de efficiëntie ten goede komt. De introductie in het voorjaar van 2019 van het ULTRA-voerpakket voor vleesvarkens sluit naadloos aan bij de gewenste ontwikkeling. De ULTRA-voeders verbeteren namelijk de darmgezondheid en verhogen daardoor de omzetting van voer naar vlees. Dat blijkt ook uit een vergelijking tussen de landelijk gemiddelde cijfers en de resultaten van praktijkproeven van ForFarmers. ForFarmers-bedrijven met het ULTRA-voerpakket realiseren een groei van 873 gram per dag tegenover 841 gram op het gemiddelde Nederlandse bedrijf. Door de flinke groeistijging daalt de EW-conversie met 0,03 van 2,74 naar 2,71. Dat de gezondheid verbetert blijkt ook uit de uitval; die gaat omlaag van 2,4 naar 2,2 procent.

Meer uit minder

De goede cijfers zijn te danken aan het voerpakket, maar ook aan de manier waarop het wordt ingezet op de bedrijven. Volgens Corné gaat het vooral om het sturen op voeropname. “Daardoor past de voerlijn bij het bedrijf en het type varken.” Ook kan snel worden geschakeld naar een ander voer uit dezelfde of een andere voerlijn. Intussen blijven de specialisten van ForFarmers zoeken naar interessante grondstoffen en technieken om ‘meer uit minder’ te halen en zodoende bij te blijven dragen aan een duurzame en geaccepteerde varkenshouderij.

Meer weten?

Neem contact op met uw specialist of met onze klantenservice.