Waar ben je naar op zoek?

Familie Vedders beloond met Agroscoopbokaal voor duurzaam ondernemen: 18,1 kg meetmelk-productie uit ruwvoer

Persbericht Persbericht16-5-2018

De winnaars van de Agroscoopbokaal 2018 zijn vandaag tijdens een feestelijke bijeenkomst in Beesd bekendgemaakt. De familie Vedders uit Haaksbergen (Ov.) heeft de prijs in de sector melkveehouderij gewonnen, die dit jaar in het teken staat van duurzaamheid. Yvon Jaspers reikte de bokaal aan hen uit.

ForFarmers heeft via Agroscoop bepaald welk melkveebedrijf de meeste kg meetmelk uit ruwvoer realiseert om daarmee de Agroscoopbokaal 2018 in de sector melkveehouderij te winnen. Meetmelk uit ruwvoer zegt iets over hoe efficiënt de ondernemer met ruwvoer omgaat. Door zoveel mogelijk melk uit (eigen) ruwvoer te produceren, hoeft de veehouder minder krachtvoer of bijproducten aan te kopen. Dit is niet alleen kostenefficiënt, maar de veehouder bereikt hiermee tevens een goede mineralenefficiëntie.

Meetmelk uit ruwvoer belangrijk kengetal voor duurzaam ondernemen

“Een hoge meetmelkproductie uit ruwvoer vertelt veel over het bedrijf”, stelt melkveespecialist Arnout ter Horst. “Het geeft aan dat zorgvuldig wordt omgesprongen met de ruwvoerteelt en toont dat het goed gaat met de koeien, want de koeien weten het ruwvoer goed om te zetten naar liters melk.” In 2017 scoorde Vedders met 18,1 kg meetmelk uit ruwvoer het hoogst van alle bedrijven in Agroscoop. Het krachtvoerverbruik was 19,6 kg per 100 kg meetmelk en daarmee hoort het bedrijf tot de 10% bedrijven met het laagste verbruik. Het productieniveau lag op 11.172 kilo meetmelk per koe per jaar, met een vetgehalte van 4,24% en een eiwitgehalte van 3,44%.

“Deze prijs is een mooie bekroning op ons werk”, beaamt Eddie Vedders. “Omdat we al sinds 2010 structureel met een goede ruwvoerwinning van eigen land bezig zijn, wisten we wel dat het goed ging. Deze prijs is echter een onverwachte maar aangename verrassing en beloning voor alle werkzaamheden de afgelopen jaren.” 

Moeder natuur als buurvrouw

Melkveebedrijf Vedders is omringd door natuurgebieden en de gronden (60 ha in gebruik) zijn omringd door houtwallen. Dat lijkt minder ideaal, omdat er meer schaduwplekken zijn en er regelmatig dood hout in de weide ligt. Toch is de familie Vedders in staat veel ruwvoer van hoge kwaliteit te produceren doordat ze zuinig zijn op de grond en de processen in de ruwvoerketen op elkaar af stemmen. Elke taak wordt consequent uitgevoerd: van het toepassen van wisselteelt, frequent herinzaaien en aangepaste bemesting tot het nauwkeurig in- en uitkuilen, gerichte mollenbestrijding en het opruimen van dood hout na een storm.

Optimale dierverzorging

Verder werkt de hele familie dagelijks aan een optimale verzorging van het jongvee en de melkkoeien. Dit doen ze zeer zorgvuldig: er ligt altijd voldoende voer van zo hoog mogelijke kwaliteit voor het voerhek, de ligboxen worden vier keer daags schoongemaakt en klauwproblemen worden direct aangepakt. Tijd hebben voor de verzorging van de dieren weegt voor hen zwaarder dan groeien in aantal dieren. Dianne: "We zijn ervan overtuigd dat de dieren door een goede verzorging ook efficiënter produceren en meer liters melk geven. Een gezonde koe produceert gemakkelijker. Uiteindelijk doen we het daar allemaal voor."

Samenwerking met de melkveespecialist

Melkveespecialist Arnout ter Horst is het aanspreekpunt voor de familie Vedders en geeft ze advies op het gebied van voeding en ruwvoerteelt. Bij specifieke vraagstukken kan Arnout terugvallen op de technisch specialist of de specialist ruwvoerteelt bij ForFarmers. Eddie: "We zijn erg tevreden over deze werkwijze. Arnout is ons klankbord en we waarderen het dat hij meedenkt met onze visie. Samen bereiken we mooie resultaten."

Afbeelding: Melkvee 2018 Agroscoop

Achtergrond Agroscoopbokaal

Agroscoop is een digitaal monitoringsprogramma van ForFarmers waarmee veehouders op ieder moment hun technische en financiële cijfers kunnen beoordelen. Daarnaast is vergelijking van de eigen technische resultaten met die van collega-veehouders mogelijk. De specialist van ForFarmers heeft toegang tot deze cijfers, zodat hij/zij bedrijven proactief en effectief kan begeleiden. Jaarlijks reikt ForFarmers in de sectoren melkvee, geiten, vleesvee, varkens, legpluimvee, vleespluimvee, loonwerk en biologisch (Reudink) de Agroscoopbokaal uit aan een ondernemer die uitzonderlijk heeft gepresteerd.