Waar ben je naar op zoek?

ForFarmers bouwt duurzame biomassacentrale voor energiebehoefte fabriek in Lochem

Persbericht Persbericht2-8-2018

Intentieverklaring ondertekend met Coöperatie Streekhout Achterhoek als leverancier van houtsnippers.

ForFarmers Nederland bouwt een biomassacentrale in Lochem die in nagenoeg de gehele energiebehoefte voor stoomproductie van de fabriek in Lochem zal voorzien. ForFarmers kiest voor de levering van de benodigde grondstoffen voor een regionale partner. Door de nieuwe stoomketel te stoken met houtsnippers die vrijkomen bij het onderhoud van houtwallen, hagen en bospercelen in de Achterhoek geeft ForFarmers invulling aan haar doelstelling de productie van veevoer verder te verduurzamen. De intentieverklaring met Coöperatie Streekhout Achterhoek is vandaag ondertekend. 

De biomassacentrale wordt op het terrein van de voerfabriek in Lochem gebouwd en zal per 1 april 2019 operationeel zijn. De centrale zal stoom produceren die nu nog met aardgas wordt opgewekt. Op jaarbasis verbruikt de fabriek in Lochem 1,8 miljoen kubieke meter aardgas dat na de ingebruikname van de biomassacentrale vrijwel volledig wordt vervangen door de verbranding van houtsnippers. De centrale produceert ook ca. 1 miljoen kilowattuur elektriciteit en voorziet daarmee voor een klein deel in de elektriciteitsbehoefte van de fabriek. De investering voor de biomassacentrale bedraagt €4,8 miljoen en is door ForFarmers als duurzaamheidsinvestering aangemerkt (langere terugverdientijd).

Regionaal samenwerken voor duurzame productie

Door verbranding van de houtsnippers wordt het water in de stoomketel van de biomassacentrale verhit. De stoom die daardoor ontstaat wordt door de naastgelegen fabriek gebruikt om de grondstoffen te persen tot veevoerbrokken. Afhankelijk van de energiewaarde van de houtsnippers is er jaarlijks zo’n 7.000 ton houtsnippers nodig.

ForFarmers creëert regionaal economische, ecologische en maatschappelijke meerwaarde door gebruik te maken van houtsnippers die vrijkomen bij het onderhoud van het landschap in de Achterhoek. Door de biomassacentrale realiseert ForFarmers een afname van 95% van de CO2-footprint van de geproduceerde stoom in de voerfabriek in Lochem ten opzichte van stoomproductie met behulp van fossiel aardgas. Dit is in lijn met de doelstelling van ForFarmers de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. Daarnaast ondersteunt ForFarmers hiermee veehouders en landschapsorganisaties bij het duurzaam beheren van het landschap en het verbeteren van de biodiversiteit.

Afbeelding: Biomassacentrale tekenen intentieverklaring met CSA

Over Coöperatie Streekhout Achterhoek

In de Coöperatie Streekhout Achterhoek werken de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA, de koepel van de zes agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek), private partijen en Vereniging Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer samen in de productie en afzet van biomassa. De samenwerkende partijen hebben als missie de instandhouding en ontwikkeling van het Achterhoeks Coulisselandschap en vergroting van de biodiversiteit. De genoemde partijen verwerken naar schatting ruim de helft van het hout en de houtsnippers die vrijkomen bij het onderhoud van houtwallen, hagen en bospercelen in de Achterhoek. 
Streekhout Achterhoek heeft tot doel de vrijkomende houtsnippers tot waarde te brengen en zo een economische grondslag te creëren voor duurzaam en ecologisch verantwoord beheer van het landschap.