Waar ben je naar op zoek?

ForFarmers en Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers zetten samenwerking voort

ForFarmers nieuws ForFarmers nieuws8-1-2020

ForFarmers heeft op 7 januari een partnerovereenkomst gesloten met de Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers voor voortzetting van de samenwerking voor de komende drie jaar. 

In 2013 is de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) als project van start gegaan, met als doelstelling om een zo efficiënt mogelijke benutting van mineralen in de veehouderij te stimuleren en verlies van mineralen te voorkomen. Met ingang van 2020 is de VKA verdergegaan als zelfstandige vereniging. 

ForFarmers was vanaf de start in 2013 bij de VKA betrokken. Uitwisseling van kennis en ervaring stond en staat daarbij centraal, onder andere op het gebied van efficiënte voeding, bemesting en verbetering van de bodemkwaliteit. In studie- en veldbijeenkomsten delen de aangesloten leden (veehouders en loonwerkers) ervaringen en kennis. Als hulpmiddel gebruiken zij onder meer de KringloopWijzer.

Het merendeel van de deelnemende bedrijven heeft duidelijk vooruitgang geboekt in de verbetering van mineralenbenutting en daarmee verlaging van de verliezen naar grond- en oppervlaktewater. Hiermee is deze regio voorloper in kringlooplandbouw en duurzaam water- en bodembeheer

Nu de VKA vanaf 2020 verdergaat als zelfstandige vereniging, wordt de samenwerking voortgezet. ForFarmers ondersteunt de vereniging financieel en blijft onder meer workshops en trainingen verzorgen voor de aangesloten leden. Ook is ForFarmers betrokken bij praktijkproeven en analyse van data en praktijkresultaten.

John Koeleman, voorzitter van de Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek: “Zowel veehouders als voerleveranciers moeten ontdekken wat we met kringlooplandbouw kunnen bereiken. De boer begint daarmee op zijn eigen bedrijf, maar de ondersteuning van partners is erg belangrijk om volgende stappen te kunnen zetten. Die ondersteunende rol past goed bij ForFarmers als voeronderneming met een sterke basis in de Achterhoek, dat is de afgelopen jaren gebleken.”

Jos Koopman, directeur Herkauwers bij ForFarmers: “De VKA heeft haar meerwaarde de afgelopen jaren meer dan bewezen. Een groot deel van de leden heeft door kennisuitwisseling en samenwerking aansprekende stappen gezet in efficiënt gebruik van mineralen. Dat is uiteindelijk een prestatie van de boeren, maar ForFarmers verleent daar graag een bijdrage aan en leert ook van de praktijkervaringen en -resultaten. Dit past volledig bij onze duurzaamheidsdoelstellingen en onze missie om ons in te zetten ‘For the Future of Farming’.

Afbeelding: Ondertekening partnerovereenkomst VKA - ForFarmers
Ondertekening partnerovereenkomst met v.l.n.r. Jos Koopman, directeur Herkauwers bij ForFarmers, Johan Temmink, Specialist Mest en Mineralen bij ForFarmers en John Koeleman, voorzitter van de Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek