Waar ben je naar op zoek?

ForFarmers-klanten realiseren circa 10% lagere CO2-uitstoot per kg melk

Persbericht Persbericht22-12-2020

De bedrijfsspecifieke adviezen van ForFarmers in combinatie met onze voerproducten zorgden in 2020 voor een daling van circa 10% van de CO₂-uitstoot per kg melk vergeleken met 2019. Het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen is een van de doelstellingen van de melkveehouderijsector, in lijn met het klimaatakkoord. Het is ook een van de criteria voor het leveren van On the way to PlanetProof melk, waarvoor een hogere melkprijs wordt betaald. ForFarmers ondersteunt veehouders hierbij door te sturen op een hogere voerefficiëntie en een lagere CO2-uitstoot.

Op het melkveebedrijf komen broeikasgassen (methaan, lachgas en koolstofdioxide) vrij bij verschillende processen zoals energieverbruik, huisvesting, ruwvoerteelt, aankoop van producten waaronder kunstmest en krachtvoer en pensfermentatie door de koe. De totale productie van broeikasgassen wordt weergegeven in CO2-equivalenten en wordt in de KringloopWijzer omgerekend per kg melk. Op dit kengetal wordt gestuurd.

Hoge ruwvoerkwaliteit als basis

Het melkveerantsoen en de keuze van voedermiddelen hebben een aanzienlijke invloed op de totale CO2-uitstoot op het boerenerf. De CO2-uitstoot is bij gebruik van eigen ruwvoer meestal lager dan die van aangekocht krachtvoer. Een hoge melkproductie uit ruwvoer is daarom de basis voor een lage CO2-uitstoot per kg melk. Het basisrantsoen wordt aangevuld met de juiste aanvullende (kracht)voeders. De CO2-uitstoot kan ook worden verlaagd door de voerefficiëntie en/of de melkproductie per koe te verhogen, de ruwvoeropbrengst per hectare te verhogen of de ruwvoerkwaliteit te verbeteren. “Een betere ruwvoerkwaliteit is niet alleen gunstig voor een betere voerefficiëntie en hogere voerwinst, maar verlaagt tevens de methaanuitstoot door de koe en daarmee de totale CO2-uitstoot” zegt Robert Meijer, Marketingmanager Herkauwers van ForFarmers.

Lagere CO2-voetafdruk in krachtvoeders van ForFarmers

Vanuit duurzaamheidsperspectief richt ForFarmers zich vooral op het gebruik van grondstoffen en bijproducten met een lage CO2-voetafdruk. De CO2-voetafdruk van voeders wordt onder andere bepaald door het noodzakelijke energie- en dieselverbruik voor de productie en het transport. Een hogere opbrengst van de grondstof per hectare zorgt daarnaast voor een lagere CO2-voetafdruk. Ook bijproducten en reststromen die niet geschikt zijn voor menselijke consumptie hebben een lagere CO2-uitstoot. “ForFarmers heeft de waarde van de CO2-voetafdruk van haar krachtvoeders voortdurend weten te verlagen door op al deze factoren te sturen. Als gevolg daarvan valt de CO2-uitstoot per kg melk in 2020 naar verwachting circa 120 gram lager uit dan in 2019. Goed voor het klimaat en vooral interessant voor melkveehouders die de ambitie hebben om On the way to PlanetProof melk te produceren of hun prestaties in de KringloopWijzer willen verbeteren”, besluit Meijer.