Waar ben je naar op zoek?

ForFarmers werkt met o.a. Nevedi aan reactie op advies commissie Remkes

ForFarmers nieuws ForFarmers nieuws26-9-2019

Gisteravond (25 september) heeft de commissie Remkes het advies ten aanzien van de stikstofproblematiek in Nederland uitgebracht. ForFarmers wacht de reactie van de politiek, die begin oktober wordt verwacht, af.

ForFarmers constateert dat de commissie Remkes adviseert gebiedsgerichte maatregelen te treffen in plaats van een generieke aanpak. Ook constateert ForFarmers dat door de commissie wordt erkend dat een belangrijk deel van onze landbouw efficiënt en innovatief is, tot de top van de wereld behoort en dat er in de veehouderij al veel stappen zijn gezet, forse investeringen zijn gedaan en maatregelen zijn getroffen op het gebied van verduurzaming. De commissie Remkes stelt ook vast dat het in het huidige regime lang duurt voordat innovatieve ontwikkelingen geïmplementeerd worden, omdat de daadwerkelijke toepassing van innovatieve ontwikkelingen vaak gepaard gaat met het doorlopen van procedures die veel tijd kosten.

ForFarmers constateert al langer dat de agrarische sector in toenemende mate te maken heeft met overheidsmaatregelen om de milieueffecten van de sector te verminderen. In Nederland ervaart ForFarmers de groeiende maatschappelijke druk op de agrarische sector in het algemeen.

ForFarmers draagt bij aan, en is overtuigd van, duurzame oplossingen voor de toekomst van de sector. Daartoe is ForFarmers Nederland, als lid van branche-organisaties, samen met andere bedrijven in de sector actief betrokken bij het formuleren van een verdere verduurzaming van het agrarisch beleid in Nederland. Het beleid van ForFarmers is gericht op een sterke, duurzame en innovatieve agrarische sector. Dit vertaalt zich in duurzame oplossingen zowel in de inkoop, de productie en het transport van de voeders, als op het boerenerf. ForFarmers blijft zich hier onverminderd voor inzetten.