Waar ben je naar op zoek?

Het gesprek: "Het is altijd weer zoeken naar de juiste balans"

ForFarmers nieuws ForFarmers nieuws8-12-2020

Nick Major in gesprek met Rosemarijn Gerritsen, Innovatiemanager NIC Varkens

Een duurzame veehouderij, niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst – hoe geef je daar vorm aan? Het is de centrale vraag in het werk van Rosemarijn Gerritsen, Innovatiemanager zeugen en vleesvarkens binnen het Nutritie Innovatie Centrum (NIC) van ForFarmers. In haar rol maakt zij de vertaalslag van wetenschappelijk onderzoek naar de dagelijkse praktijk. Dat blijkt nog niet zo eenvoudig, want daarbij moet je ook rekening houden met factoren als kostprijs en praktische haalbaarheid. Nick Major ging hierover met haar in gesprek. Natuurlijk kwam ook onze nieuwe duurzaamheidsstrategie Going Circular ter sprake.

Afbeelding: Dzh_Nick Major en Rosemarijn Gerritsen_in-line_2
Nick Major skypet vanuit de UK met Rosemarijn Gerritsen in Nederland

Eigenlijk ben ik er altijd mee bezig

Nick: “Wat betekent duurzaamheid voor jou?”
Rosemarijn: “Volgens mij gaat dat vooral over een goede balans tussen mens, dier, economie en omgeving. We streven denk ik allemaal naar een prettig en comfortabel leven. Daarbij moeten we rekening houden met wat we doen en wat de impact ervan is op het milieu, zodat generaties na ons ook nog prettig kunnen leven. Alleen moeten we daar – vind ik – niet in doorslaan, maar juist de balans vinden.”

Nick: “En hoe breng je dat in je dagelijkse werk in praktijk?”
Rosemarijn: “Ik ben daar eigenlijk altijd mee bezig. Binnen het NIC zijn we altijd op zoek naar manieren om onze klanten – de veehouders – te helpen de beste technische of economische resultaten te realiseren. We kijken naar de behoefte van de dieren en proberen hier de samenstellingen van onze voeders zo goed mogelijk op af te stemmen. We zoeken naar manieren om de dieren zo efficiënt mogelijk om te laten gaan met het voer dat ze opnemen, om zo de voederconversie te verbeteren. Ook hier is het zoeken naar de juiste balans. Een tekort aan nutriënten – noodzakelijke voedingsstoffen – kan gezondheidsproblemen geven. Maar te veel toevoegen is ook niet goed: het overschot wordt niet benut en via de mest en urine weer uitgescheiden.”

Het is een hele puzzel

Afbeelding: Dzh_zeug met biggen_sidebar

Nick: “Maar heb je dan op een gegeven moment niet de ideale balans gevonden?”
Rosemarijn: “Nee, we krijgen meer kennis, waardoor inzichten veranderen. Ook de genetische ontwikkeling van dieren – in mijn geval varkens – gaat door en dat heeft weer invloed op de nutritionele behoeften van het dier. Een voorbeeld – wel een beetje technisch hoor – maar daarmee wordt het wel duidelijk: eerder dit jaar hebben we een onderzoek afgerond naar de lysinebehoefte van de huidige generatie vleesvarkens. Lysine is een aminozuur en een van de belangrijkste bouwstenen voor eiwitten en dus voor groei. De vleesvarkens van tegenwoordig hebben een enorme groeicapaciteit. Om die te benutten, hebben ze meer lysine nodig. Het varken kan die lysine niet zelf aanmaken, maar moet het opnemen via het voer. Uit het onderzoek bleek dat de lysinebehoefte met name de eerste vijf weken dat de dieren in de vleesvarkensstal liggen, veel hoger is dan we eerst altijd dachten. Die kennis passen we nu toe in onze ULTRA vleesvarkensvoeders.”

Nick: “Kun je zoiets één op één overnemen in de samenstelling van de voeders?”
Rosemarijn: “Haha, nee, daar komt iets meer bij kijken. Welke grondstoffen gaan we hiervoor gebruiken? Wat doet dat met de kostprijs? Heeft het invloed op het stikstof- en fosfaatgehalte van het voer; wordt dat niet te hoog? Het is een hele puzzel!”

Nick: “Heb je nog een ander voorbeeld van onderzoek waar duurzaamheid een rol speelt?”
Rosemarijn: “Zeker, ik ben nu erg druk met dataprojecten bij zeugen en vleesvarkens, gericht op precisie-voeren. Dit is interessant voor zowel de klant als ForFarmers. Klanten kunnen hun dieren veel exacter naar behoefte voeren. Het voer wordt dus nog beter benut en er is minder verspilling. En ForFarmers kan met deze data beter plannen wanneer de klant nieuw voer nodig heeft. Dat biedt weer mogelijkheden om de productie en het transport efficiënter en dus duurzamer te organiseren.”

De focus verschilt per land

Afbeelding: Framework_Going_Circular_Boundaries_NL_FC

Nick: “Going Circular is een belangrijk onderdeel van de nieuwe strategie. Welke impact heeft dat op jouw werk?”
Rosemarijn: “Dat raakt ons als NIC direct. Als innovatiemanager ben ik niet alleen bezig met vandaag en morgen, maar ook met de toekomst; in welke richting beweegt de markt de komende jaren, wat hebben onze klanten nodig en hoe kan ForFarmers ze daarbij helpen. Hoe blijven we ons onderscheiden? Going Circular is daar een onderdeel van. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker, dat blijkt ook wel in discussies met collega’s in de verschillende landen. Alleen ligt de focus in elk land weer ergens anders. In de UK vragen ze bijvoorbeeld om alternatieven voor soja, terwijl in Nederland stikstof een hot item is.”

Nick: “Merken jullie ook dat duurzaamheid bij retailers en verwerkers hoger op de agenda staat?”
Rosemarijn: “We krijgen in ieder geval wél meer vragen uit deze hoek over het voer. Bijvoorbeeld over de herkomst van de grondstoffen, of ze uit de EU komen of van verder weg; of we sojavrije voeders kunnen maken etc. Als je andere grondstoffen wilt gebruiken, zoals insecten, dan heb je ook te maken met goedkeuringstrajecten. Dat moet je als keten oppakken, niet als individuele producent. En wij moeten daarbij ook altijd rekening houden met het effect van die grondstoffen op de kostprijs, de groei van de dieren en dergelijke.”

We dragen ons steentje bij

Nick: “Hoe vind je dat ForFarmers presteert op het gebied van duurzaamheid?”
Rosemarijn: “Het is goed dat het een van de bouwstenen is in de nieuwe strategie. Dan kunnen we ons als bedrijf ook op dit punt profileren. De uitdaging daarbij is om de wensen en doelen van de klant centraal te laten staan. Helaas zijn duurzame oplossingen niet per definitie de goedkoopste. Daardoor zitten we bij de voersamenstellingen soms in een spagaat tussen duurzaamheid en kostprijs. Het is altijd zoeken naar de balans zodat onze klanten nog geld kunnen verdienen.”

Nick: “Welke rol speelt duurzaamheid in jouw privéleven?”
Rosemarijn: “Ik heb het geluk in een oude boerderij te wonen met wat grond. Bij een oude boerderij denk je qua energie niet direct aan duurzaam, maar met zonnepanelen op de schuur en panelen die het water opwarmen, dragen we ons steentje bij. Dus we zijn er wel mee bezig, maar we eten nog wel gewoon een lekker stukje vlees. Ik denk dat het belangrijk is om een goede balans te vinden in de driehoek milieu, economie en waar je jezelf als mens goed bij voelt.”

Afbeelding: Dzh_RG NM_zonnepanelen op de schuur_in-line
Zonnepanelen op de schuur bij Rosemarijn thuis