Waar ben je naar op zoek?

Hoofdrolspelers pluimvee-waardeketen slaan handen ineen voor toepassing insecteneiwit

ForFarmers nieuws ForFarmers nieuws1-6-2022
zwarte soldaatvlieg
Zwarte soldaatvlieg

Een consortium van Nederlandse spelers in de pluimveeketen bundelt de krachten in een publiek-private samenwerking gericht op onderzoek naar insecten als eiwitbron in pluimveediëten. Protix, ForFarmers, Esbro (onderdeel van PHW Group), Venik en Wageningen Livestock Research zullen de komende twee jaar nauw samenwerken. Hun doel is te onderzoeken hoe insectenbestanddelen van de zwarte soldaatvlieg in pluimveevoer van invloed zijn op duurzaamheid, gezondheid & welzijnsparameters van traaggroeiende vleeskuikens.

Onderzoek

Van nature zijn insecten een gunstige voedselbron voor pluimvee. Het voeren van insecten aan pluimvee is nu een interessante mogelijkheid om laagwaardige biologische bijproducten om te zetten in hoogwaardige voederingrediënten, aangezien de Europese Commissie het gebruik van insectenmeel in pluimvee- en varkensvoer in september 2021 heeft goedgekeurd. Deze mogelijkheid zou het assortiment voergrondstoffen voor vleeskuikenproducenten kunnen uitbreiden, maar er is nog meer informatie nodig voor de hele pluimveeketen. Het consortium gaat voortvarend aan de slag om met een wetenschappelijk onderbouwde aanpak te beoordelen wat mogelijk waardetoevoegende elementen zijn van kippenvoeders die insecten-ingrediënten van de zwarte soldaatvlieg (BSF) bevatten.

Drie fasen

Het onderzoeksproject zal in drie fasen worden uitgevoerd, te beginnen op 31 mei 2022, met een proefproject om de effecten van verschillende concentraties ingrediënten afkomstig van BSF-larven in pluimveevoer te bestuderen. Op basis van de resultaten van deze proef zullen verschillende vleeskuikenvoeders op grote schaal op pluimveebedrijven worden getest. In de derde fase zullen BSF-producten in vleeskuikenvoeders in combinatie met andere alternatieve regionaal geteelde eiwitbronnen worden getest om deze effecten te bestuderen.

De koers bepalen

Nederland is een internationale marktleider met een sterke, innovatieve en zeer productieve agrovoedingssector. In publiek-private partnerschappen (PPP) werken bedrijven, kennisinstellingen en overheid samen om oplossingen te vinden voor duurzamere voedermiddelen. Dit nieuwe PPP ondersteunt de Nederlandse nationale Kennis & Innovatie agenda en de Nationale Eiwitstrategie, alsook de ‘Farm to Fork’- strategie van de Europese Commissie - het bevorderen van een circulair agro-voedselsysteem met gebruik van duurzame en lokale ingrediënten. Het PPP wil eraan bijdragen dat de veeteelt in de EU minder afhankelijk wordt van eiwitten uit derde landen en tegelijk de kringlooplandbouw bevorderen. 

De partners

Marcus Keitzer, bestuurslid van de PHW Groep en verantwoordelijk voor alternatieve proteïnen:  “Voortdurende inventarisatie en wetenschappelijk onderbouwde evaluatie van innovatieve alternatieven voor conventionele pluimveevoeringrediënten zijn belangrijke elementen van onze duurzaamheidsstrategie. Daarom willen we het specifieke effect van de toevoeging van van insecten afgeleide voerbestanddelen aan pluimveediëten bij langzaam groeiende vleeskuikens vanuit verschillende invalshoeken onderzoeken. Dit PPP stelt ons in staat dit samen te doen met enkele van de meest gerenommeerde instellingen in de insecten- en landbouwsector in Europa.”

“De ongekende ontwikkelingen van deze tijd maken pijnlijk duidelijk hoe dringend het is om het evenwicht met de natuur te herstellen. Duurzame ingrediënten spelen daarbij een belangrijke rol”, aldus Kees Aarts, oprichter en CEO van Protix. “De oorsprong van Protix is duurzaamheid, en we zijn er trots op onze krachten te bundelen met deze pioniers en samen te werken in een geïntegreerde waardeketenaanpak.”

“De groeiende wereldwijde vraag naar dierlijke eiwitten vraagt om innovatieve en duurzame oplossingen voor veevoer en landbouw. Insecteneiwit zou een belangrijke rol kunnen spelen als alternatieve en duurzame eiwitbron in diervoeder. Dit partnerschap is een mooi voorbeeld van de ambitie en verantwoordelijkheid van ForFarmers om onze kennis te ontwikkelen en te innoveren ‘For the Future of Farming’”, stelt Joost Sparla, Marketing Director Poultry bij ForFarmers.

Hoofdrolspelers in de pluimveewaardeketen

Hoofdrolspelers in de pluimveewaardeketen. V.l.n.r.: Michel van Spankeren – Protix, Joost Sparla – ForFarmers, Arya Rezaei Far - Wageningen Livestock Research, Josef Benedikt Bachmeier - PHW group, Willem Tel - Esbro, Istvan Fodor - Wageningen Livestock Research, Ziming Wang - Wageningen Livestock Research (internship), Piet van Wikselaar - Wageningen Livestock Research, Jan van Harn - Wageningen Livestock Research, Teun Veldkamp - Wageningen Livestock Research (projectleider) - Leon Luyben – Protix (Foto: Guy Ackermans)