Waar ben je naar op zoek?

Kringlooplandbouw in praktijk: Kunstmestvrije Achterhoek wordt koploperproject

ForFarmers nieuws ForFarmers nieuws6-4-2021

Het is een hele mondvol: 'Regio Deal Koploperproject Kringlooplandbouw Kunstmestvrije Achterhoek'. Maar het is wél een mooi initiatief van de sector in het kader van duurzaamheid. Met verschillende partijen in de Achterhoek wordt Groene Weide Meststof geproduceerd, een vervanger van kunstmest en een mooi voorbeeld van kringlooplandbouw. Dat zag ook de provinciale Regio Deal* en zij benoemden dit initiatief tot koploper. Dit betekent dat het project extra ondersteuning en financiering krijgt.

Wat het project inhoudt, hoe het bijdraagt aan het sluiten van kringlopen in de Achterhoek én wat de rol van ForFarmers is, is te zien in de video. Hierin komt o.a. Johan Temmink, specialist mest en mineralen bij ForFarmers, aan het woord. Hij maakt duidelijk waarom het een goed initiatief is en dat het bovendien goed past in onze duurzaamheidsstrategie Going Circular, For the Future of Farming.

Kunstmestvrije Achterhoek - wat en hoe?

Zo veel mogelijk gebruik maken van herwonnen regionale nutriënten om de bemestingspraktijk duurzamer te maken. Daar draait het bij het project Kunstmestvrije Achterhoek vooral om. Een meer circulaire praktijk zonder negatieve gevolgen voor milieu en landbouwproductie. De komende jaren worden samen met boeren, mestverwerkers en andere partijen verschillende proeven gedaan om dit te bereiken.

Het project Kunstmestvrije Achterhoek is tot stand gekomen door een samenwerking tussen LTO Noord, Groot Zevert, ForFarmers en Wageningen UR. In het project werken diverse leden van de stichting Biomassa samen aan de ontwikkeling van Groene Weide Meststof. Naast eerder genoemde partijen zijn onder andere betrokken: Groot Zevert Vergisting, Nijhuis Industries, Slootsmid en diverse veehouderijen.

*) De Regio Deal Achterhoek is een investeringsprogramma van het Rijk en de Achterhoek dat met een samenhangende aanpak de brede welvaart van inwoners en bedrijven in de Achterhoek wil vergroten.